Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kinderen en jongeren (0-18 jaar)

De meeste vluchtelingenkinderen ontwikkelen zich goed. Wel heeft een deel een verhoogde kans op psychosociale problematiek. Meer feiten en cijfers zijn te vinden bij het programma 'Gezond opgroeien'

Naar handreikingen, materialen en meer over veerkracht en gezondheid jeugd>>


 

De meeste asielzoekerskinderen en jongeren komen met hun ouders naar Nederland. Van de asielzoekers die nog in de opvangcentra verblijven, is meestal eenderde minderjarig. Er zijn ook jongeren die zonder ouders komen. Dat zijn de amv's: alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Lees meer over deze doelgroep op de pagina's van het Pharos-programma 'Gezond opgroeien'. 

Meer over alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV's) >>


 

Informatie voor het onderwijs

Een veel gestelde vraag vanuit het onderwijs is hoe om te gaan met mogelijke psychotrauma’s van vluchtelingenkinderen. Op de pagina Sociaal-emotionele ontwikkeling vluchtelingenjeugd in het onderwijs vinden scholen informatie op het terrein van gezondheid en sociaal-emotionele begeleiding van vluchtelingen- en nieuwkomerskinderen.


 

Projecten, interventies en methodieken

Er bestaan verschillende projecten die gericht zijn op asielzoekers- en vluchtelingenjeugd en hun ouders. Een voorbeeld is het project 'Aanpak kindermishandeling en weerbaarheid van nieuwkomers- en asielzoekersjeugd'.

Ook heeft Pharos verschillende interventies en methodieken ontwikkeld ten behoeve van deze doelgroep. Een voorbeeld daarvan is de succesvolle mentormethode 'Welkom op school'.


 

Publicaties en rapporten

Het programma ‘Gezond opgroeien’ heeft een overzicht gemaakt van relevantie publicaties en rapporten over asielzoekers- en vluchtelingenjeugd, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en ongedocumenteerde kinderen.

Veel vluchtelingengezinnen hebben baat bij informele opvoedondersteuning. Om de interventies op dit gebied beter te laten aansluiten op de vragen van nieuwkomers hebben Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en JSO een handreiking ontwikkeld. Naar handreiking: Opvoeden in een nieuw land: handreiking voor informele opvoedondersteuning vluchtelingen


 

Opvang/begeleiding kinderen

Opvoeden in een nieuw land: handreiking voor informele opvoedondersteuning vluchtelingen

Handreiking voor huisartsen 'Psychische problematiek bij vluchtelingenkinderen en -jeugd' (maart 2017)

Handreiking Vluchtelingenkinderen op school (2017)

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn
Achtergrondinformatie en praktische tips voor trainingen aan nieuwkomers op de basisschool