Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terugkeermethodieken

Bewogen Terugkeer

Methodiek voor psychosociale begeleiding van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden

Pharos (2e druk 2017)

Bewogen Terugkeer is een praktische methodiek gericht op terugkeerders én begeleiders. Hiermee en met de bijbehorende trainingen zijn begeleiders beter in staat om ondersteuning te bieden bij het voorbereiden van terugkeer. Dit boek is recentelijk herzien en in een tweede druk beschikbaar. De eerste druk uit 2011 is ook in het Engels beschikbaar, onder de titel Facing return.

Bewogen Terugkeer bouwt voort op eerdere Pharos-publicaties, waaronder:

  • TIP Methodiek. Methodiekbeschrijving: ‘Coachen in toekomstgesprekken’ (2008)
  • Angst voor terugkeer. Quick scan naar het psychosociale welzijn van ama’s in relatie tot het terugkeerbeleid (2003)
  • Zorgen over terugkeer. Terugkeermigratie met gezondheidsproblemen (2004)
  • Terugkeren, een levenslang dilemma. Methodiek voor psychosociale ondersteuning van vluchtelingen (2000)

Returning with a health condition

A toolkit for counselling migrants with health concerns

Janet Rodenburg & Evert Bloemen, Pharos (2014)

Veel zieke migranten die overwegen terug te keren naar hun land van herkomst kunnen zich moeilijk voorstellen hoe zij kunnen overleven in een land met beperkte gezondheidsvoorzieningen. Zij willen de garantie dat geschikte gezondheidszorg beschikbaar, toegankelijk én betaalbaar is. Ook maken ze zich zorgen dat ze hun familie tot last zullen zijn omdat ze veelal niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze ongerustheid loopt als een rode draad door hun besluitvormingsproces en dient door terugkeerbegeleiders serieus te worden genomen.

Samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft Pharos een toolkit ontwikkeld om de vrijwillige terugkeer van migranten met gezondheidsproblemen te faciliteren. Het reikt return counselors kennis aan over veelvoorkomende (chronische) ziekten en behandelingsmogelijkheden. Er wordt tevens ingegaan op de beperkingen die deze ziekten of handicaps met zich meebrengen en hoe deze het terugkeer- en re-integratieproces beïnvloeden. Daarnaast bevat het document praktische instrumenten en communicatietips om samen met de terugkeerder belemmeringen én mogelijkheden in kaart te brengen.

Deze publicatie kan gedownload worden van de website van de IOM.

Safe Future

M. Mulders, Federatie Opvang (2014)

De methodiek Safe Future is bedoeld voor hulpverleners die werken met buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld die nog in onzekerheid verkeren of ze in Nederland kunnen blijven. De methodiek is gericht op het bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van cliënten die teruggaan naar hun land van herkomst.

Nederlandse editie

Engelse editie