Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Feiten en cijfers Diabetes

 • Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Het kan leiden tot veel andere problemen zoals hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten toeneemt door overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en slechte eetgewoonten.
 • Het aantal Nederlanders dat weet dat ze diabetes heeft is 834.100.
  Daarnaast zijn er minstens 200.000 mensen met diabetes bij wie de diagnose nog niet is gesteld.
 • Jaarlijks horen 52.700 Nederlanders dat ze diabetes hebben. Dat zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Negen op de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2. (bron: Diabetesfonds)
 • De prevalentie van diabetes type 2 neemt toe met de leeftijd:
  7,2% van de 55 tot 65-jarigen 
  12,7% van de 65 tot 75
  15,4% bij 75-plussers

 

Laaggeletterdheid en diabetes

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten en onder laaggeletterden komt het vaker voor dan onder hooggeletterden. Enkele cijfers:

 • Het percentage mensen ouder dan 25 jaar met diabetes type 2 met alleen basisonderwijs is 12,4 %. In de groep universitair geschoolden is dat 1,9%
 • Van de laagst geletterde mannen heeft 5,2% diabetes tegenover 1,5% van de hoogst geletterden. Voor vrouwen is dat respectievelijk 6% en 0,9%.

Diabetes in Nederland in 2013 naar hoogst behaalde onderwijsniveau bij personen ouder dan 25 jaar

  Diabetes
  totaal type 1 type 2
  % % %
Basisonderwijs 14.9 2.5 12.4
VMBO, MBO1, AVO 8.8 1.6 7.3
HAVO, VWO, MBO 5.3 0.7 4.6
HBO 3.8 0.7 3.1
WO 2.3 0.3 1.9
Opleiding onbekend 12.4 0.0 12.4

Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-7-2014


 

Niet-westerse migranten en diabetes

In Nederland komt diabetes type 2 meer voor bij westerse en niet-westerse migranten van de eerste generatie dan bij autochtone Nederlanders.

Diabetes in Nederland in 2013 naar herkomst

 • De prevalentie van diabetes type 2 is twee tot vier keer hoger onder Nederlanders van Hindoestaans-Surinaamse -, creools-Surinaamse -, Marokkaanse - en Turkse afkomst dan onder autochtone Nederlanders.
 • Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse mannen hebben een meer dan twee keer zo groot risico op een HbA1c- waarde groter dan 70 mmol/mol als autochtone Nederlanders. Terwijl ze dezelfde zorg, volgens de richtlijnen, krijgen. Leeftijd, sociaal-economische status en genetische factoren spelen hierbij een belangrijke rol.
  Diabetes
  totaal  type 1  type 2
  % % %
Autochtoon 4.4 0.8 3.6
Westers allochtoon, totaal 6.6 0.8 5.8
Westers allochtoon, 1e generatie 7.0 1.0 6.0
Westers allochtoon, 2e generatie 6.4 0.6 5.7
Niet-westers allochtoon, totaal 4.2 0.6 3.6
Niet-westers allochtoon, 1e generatie 7.5 1.1 6.5
Niet-westers allochtoon, 2e generatie 0.0 0.0 0.0

Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-7-2014