Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Informatie voor zorgverleners over palliatieve zorg

Lessen uit gesprekken over leven en dood - Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond
> Online doorbladerbare versie

Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond - Informatie en adviezen over bijvoorbeeld de vertrouwensband; taal en communicatie; kennistekort; schaamte; vooroordelen; medicatietoediening en medicatiegebruik, etc. Daarnaast aandacht voor richtlijnen over specifieke zaken in de palliatieve fase: pijn, depressie, misselijkheid en braken, obstipatie en delier. Bij de handreiking hoort een Achtergronddocument met achtergronden bij palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond
   
 

Samen bouwen aan vertrouwen: door middel van vier video's worden zorgverleners uitgedaagd om zich te verplaatsen in de patiënt, beter aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt en ideeën op te doen zodat u als zorgverlener patiënten meer kan ondersteunen in de palliatieve fase. Er is ook een brochure en voorlichtingsfilmpjes voor de patiënt en naasten.

een moeilijk gesprek

samen delen levert meer op

als er veel op je afkomt

samen keuzes maken

 

'Tijdig praten over het levenseinde'- KNMG, e-book om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Er is ook een versie voor patiënten beschikbaar.

 

 

Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren - Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG)

 

 

CME e-learning 'Interculturele palliatieve zorg'- geaccrediteerde e-learning voor huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Toegankelijk met lidmaatschap.

 

Migranten, huisartsen en kanker - Trainingsmodule bedoeld voor huisartsen in opleiding en voor nascholing van huisartsen. Hoofdstuk 5 gaat over palliatieve zorg. 

 

   

Een introductieles palliatieve zorg voor niet-westerse migranten voor mbo-studenten verpleegkunde. Opzet lesmodule en powerpointpresentatie

 

  

DVD 'Ik heb een dokter in Marokko' - De DVD laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood.

Werkvormen over palliatieve zorg bij migranten voor hbo-studenten verpleegkunde (niveau 6) en studenten bachelor geneeskunde.

 

  

De verhalencirkel
Een speels hulpmiddel waarmee je in gesprek kunt gaan over levensvragen. In een 1-op-1 gesprek of in een groep, met iemand die je al langer kent of iemand die je juist beter wilt leren kennen. De verhalencirkel is de winnaar van de 'Impact Jaarprijs Palliatieve Zorg 2016'. 

 

 

Oog in oog - gesprekshulp met 34 vragen
Een effectieve gesprekshulp met vragen over de toekomst die voor iedereen komt.