Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

E-learning Interculturele palliatieve zorg

E-learning Interculturele palliatieve zorg 


 

Twee modules en een eindtoets

  • Module 1: communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie
  • Module 2: etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

 Leerdoelen

Na het volgen van de e-learning weet u meer over:

  • culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde
  • culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
  • culturele verschillen in betrokkenheid van de familie 
  • etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase 
  • welke cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bestaan bij symptoombestrijding in de palliatieve fase

Promotiefilmpje e-learning Interculturele palliatieve zorg