Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Literatuur

Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond 
informatie en adviezen over bijvoorbeeld de vertrouwensband; taal en communicatie; kennistekort; schaamte; vooroordelen, medicatietoediening en medicatiegebruik, etc. Daarnaast is er aandacht voor richtlijnen over specifieke zaken in de palliatieve fase: pijn, depressie, misselijkheid en braken, obstipatie en delier. 
P. Mistiaen, NIVEL, A.L. Francke, NIVEL & afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+/VUmc, F.M. de Graaff, bureau MUTANT, M.E.T.C. van den Muijsenbergh, Pharos, Utrecht & Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health, Radboud Universiteit Nijmegen. www.oncoline.nl

Bij de handreiking hoort een Achtergronddocument met achtergronden bij palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond.


 


 


Artikel 'Ik mocht mijn moeder niet vertellen dat ze doodging'
Zorg&Welzijn juli/augustus 2017 


 

Artikel  'De wens als ‘mens’ te worden gezien in plaats van als migrant'
Agora 31 oktober 2016


 

Artikel 'Moslimpatiënt wil fatale diagnose vaak niet horen'
Trouw, 6 juni 2015


 

Artikel  'Begeleiding van allochtonen in de laatste levensfase'
UMC Radboud (voor zorgprofessionals)


 

De zorg voor stervenden onder Ghanezen en Chinezen in Nederland - door het Landelijk Steunpunt VPTZ, Thea Adlim en Jos Somsen, april 2011
Het VPTZ-Diversiteitsproject heeft gebruiken, wensen en behoeften van Ghanezen en Chinezen in Nederland in kaart gebracht. Beide groepen zijn erg gesloten en meer informatie is zeker gewenst, maar deze notitie biedt al een aantal interessante inkijkjes. 


 

Een goed gesprek over het levenseinde begint met kennis van diversiteit
'Hij wilde geen niet-toegestane middelen gebruiken, vooral in deze fase van zijn leven. Hij wilde de dood helder en bewust tegemoet treden en de geloofsbelijdenis kunnen uitspreken, de ‘Sjahada’.' Een verhaal over de relatie tussen de heer O., een 67-jarige Turks-Nederlandse man, en zijn geestelijk verzorger en de afweging tussen helder blijven en pijnbestrijding. (Bron: www.agora.nl)


 

Partners in Palliative Care? Perspectives of Turkish and Moroccan Immigrants and Dutch Professionals
Proefschrift in Engels met een Nederlandse samenvatting. Een bundeling van Fuusje de Graaffs (bureau MUTANT) onderzoeksresultaten van 2000 tot 2012. Dit proefschrift van Fuusje de Graaff (bureau MUTANT) diende als basis voor de Handreiking Palliatieve zorg aan niet-westerse migranten.


 

Wilt u richting Mekka liggen? 
Artikel - Zorgverleners krijgen in toenemende mate te maken met oudere migranten die hun laatste levensdagen doormaken in Nederland. Journaliste Veronique Huijbregts sprak hierover met Pharos-medewerkster Maria van den Muijsenbergh, medeauteur van de handreiking over palliatieve zorg aan migranten. En met Fuusje de Graaff, die in 2012 promoveerde op de rol van familie in de laatste levensfase bij Turkse en Marokkaanse migranten. 


 

M.E.T.C. van den Muijsenbergh, Palliatieve zorg door de huisarts; ervaringen van huisartsen, patienten en naaststaanden. Proefschrift Universiteit Leiden, 2001