Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Project 'In gesprek over leven en dood'

Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase bij niet-westerse migranten

Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Samen met andere organisaties voert Pharos het project 'In gesprek over leven en dood' uit, gefinancierd door ZonMw.


 Doel 'In gesprek over leven en dood'

 1. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel).
 2. Versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.

 

Onderdelen 'In gesprek over leven en dood'

Het project 'In gesprek over leven en dood' is één van de projecten van het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg.' Pharos voert dit project uit in nauwe samenwerking met migrantenorganisaties zoals Stichting Interculturele gezondheidszorg Nederland, Voorlichters Gezondheid en NOOM.

 1. Onderzoek naar de beleving, waarden en wensen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Een samenvatting van de eerste bevindingen uit dit onderzoek vindt u in 'Lessen uit gesprek over leven en dood'. 
  Lessen uit gesprekken over leven en dood - Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond
  > Online doorbladerbare versie
 2. Empoweren van migranten door voorlichtingsbijeenkomsten. Deze worden gegeven door voorlichters en sleutelfiguren uit migrantenorganisaties. Er is ook passend voorlichtingsmateriaal beschikbaar. 
  Naar Voorlichtingsmaterialen >>
 3. Opleiden zorgverleners en studenten in mbo, hbo en wo. Gericht op het versterken van cultuursensitieve palliatieve zorg.
  Naar Opleiden zorgverleners en onderwijsmateriaal >>