Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wijkgerichte gezondheidsbevordering

Wijkgerichte gezondheidsbevordering 'Preventie in de Buurt'

De sleutel voor gezonde en vitale mensen ligt bij samenwerken in de wijk. Waar professionals en bewoners samenwerken, voelen bewoners zich gezonder en doen ze meer mee. De handen ineen slaan betekent prettiger en effectiever werken. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld eenvoudiger doorverwijzen naar leefstijlprogramma’s in de buurt. En het sociale wijkteam weet met hulp van de GGD beter hoe de gezondheidssituatie in de wijk is. 

Pharos werkt samen met RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en partners (NHG, LHV en Trimbos) aan versterking van preventie binnen de eerstelijnszorg in de wijk. De nadruk ligt op het verbinden van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk en om met de expertise uit de publieke gezondheid preventie in de huisartsenpraktijk te versterken. 

Meer informatie over Preventie in de Buurt


Krachtige Basiszorg in Overvecht: meer samenwerking en minder zorggebruik  

In de Utrechtse wijk Overvecht wonen veel inwoners die vaker dan gemiddeld meervoudige en complexe problemen hebben, zowel op medisch als sociaal-maatschappelijk gebied. Het zorggebruik in de wijk ligt hoog. Sinds 2006 werkt een netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals samen aan verbetering van de samenwerking en samenhang tussen professionals uit het medische en sociale domein (‘Gezonde wijk Overvecht’). In 2014 is gestart met het programma Krachtige Basiszorg dat is gericht op de ca.15% van de patiëntenpopulatie die de zorg en welzijn het hardst nodig hebben. Met behulp van onder meer het 4-Domeinenmodel worden de hulpvragen en problemen ontrafeld op vier domeinen: fysiek, maatschappelijk, geestelijk en sociaal. Professionals werken intensiever samen en weten elkaar beter te vinden. De aanpak in Overvecht wordt gezien als een goed voorbeeld van geïntegreerde zorg in de wijk. De aanpak is theoretisch onderbouwd en een onderzoek van Zilveren Kruis heeft laten zien dat de aanpak tot (relatieve) kostenreductie leidt.  

Je ziet bij de cliënt een kwartje vallen en het ontneemt de valse hoop dat ik alles ga oplossen’ (buurtteammedewerker)

Meer informatie:

Onderstaande blogs van huisartsen laten zien hoe belangrijk de samenhang is tussen medisch en sociaal domein en de sleutelrol van de huisartsen bij preventie-activiteiten.

Praat mee over verbinden en versterken van lokale gezondheidsbevordering op @GezondLevenNL, #preventieindebuurt