Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Psychische gezondheid / depressie

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Bij het ontstaan van depressie speelt een aantal factoren een rol zoals het geslacht, de leeftijd en land van herkomst. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Zij lopen bovendien het risico depressie als ziekte niet te begrijpen, depressieve klachten niet te herkennen en de aanpak ervan niet te kunnen volgen. Mede hierdoor komen zij vaak laat in de zorg terecht. Als ze eenmaal in behandeling zijn, is de kans op no-shows, therapieontrouw, onjuist gebruik van eventuele medicatie en weinig voortgang tijdens de behandeling groter dan bij andere zorggebruikers.


 

Ondersteunend eenvoudig materiaal

Het is belangrijk dat (mogelijke) cliënten begrijpelijke informatie en voorlichting over depressie krijgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals ondersteunt om cliënten te helpen bij herstel. Het boekje en de video's zijn bedoeld voor cliënten, patiënten of naasten die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Daarnaast is er een gratis training voor professionals ontwikkeld.

Marian heeft een depressie. Met wie kan ze praten?
Het boekje vertelt aan de hand van het verhaal van Marian wat zij ervaart in haar depressie, hoe zij hulp vindt, en zich uiteindelijk beter gaat voelen. De inhoud is gebaseerd op interviews met zorgprofessionals uit verschillende domeinen en met ervaringsdeskundigen. Het is getest bij laagopgeleide ervaringsdeskundigen en beoordeeld door experts (Trimbos-Instituut, Pharos en NHG) op het gebied van depressie. 


 

Training Effectief communiceren met laaggeletterden - Heldere voorlichting over depressie

Voor professionals in de 0e, 1e en 2e lijn die gesprekken voeren over depressie
Resultaat van de training: je kunt met vragen, informatie en adviezen beter aansluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de cliënt.
Meer informatie: Training 'Effectief communiceren met laaggeletterden - Heldere voorlichting over depressie

  


 Flyer Eenvoudige voorlichting bij depressie, - tips voor heldere communicatie


 

Voorbeelden en links