Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

National eHealth Living Lab (NeLL)

Pharos is nauw betrokken bij het National eHealth Living Lab (NeLL). Bij NeLL worden alle landelijke eHealth-initiatieven samengebracht. Vanuit onze expertise op het terugdringen van gezondheidsverschillen is Pharos vanaf de start één van de partners in NeLL. Pharos brengt haar kennis en netwerk in om ervoor te zorgen dat eHealth-toepassingen voor iedereen gaan werken. Daarmee kan eHealth een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleiden.   

Robbert van Bokhoven, programmaleider eHealth4All van Pharos: ‘Bij laagopgeleiden concentreren zich gezondheidsproblemen en is de ziektelast het grootst. Juist deze groep kan baat hebben bij eHealth-toepassingen. Maar dan moeten deze toepassingen voor hen wel begrijpelijk en bruikbaar zijn. We zijn erg blij met deze samenwerking. Nu kunnen we met het opschalen van het gebruik van eHealth nog meer vaart maken en garanties inbouwen dat eHealth toepassingen ook begrijpelijk zijn voor laagopgeleiden. ‘

Als partner in NeLL zet Pharos zich in voor:

  1. Co-creatie bij ontwerp en testen van eHealth, samen met laagopgeleiden!
  2. Inbreng en toets op kwaliteitscriteria
  3. Advies en ondersteuning bij implementatie

NeLL

NeLL is opgericht om een ieder die zich bezighoudt met eHealth te motiveren en te stimuleren eHealth-toepassingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met nationale en internationale stakeholders binnen de zorg en de technologie. Voorbeelden van digitale toepassingen voor het monitoren en bevorderen van de gezondheid zijn apps, sensoren, wearables, robots en videocommunicatiemiddelen. Bij NeLL werken zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers, studenten, organisatie en instellingen samen om eHealth-toepassingen te bedenken, te ontwikkelen, te testen en te optimaliseren. Door deze opzet informeren en inspireren alle betrokkenen elkaar om tot eHealth-tools te komen die optimaal op de eindgebruiker zijn afgestemd.

Naar de website van het National eHealth Living Lab (NeLL)>>