Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Op weg naar eHealth voor iedereen!

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel van deze mensen een grote opgave. Veel eHealth-toepassingen worden daardoor niet gebruikt. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van eHealth. Want eHealth biedt voordelen zoals beeldgebruik, pictogrammen, voorleesfuncties, interactiviteit en gebruik in eigen tempo en eventueel samen met anderen.

Pharos is nauw betrokken bij het National eHealth Living Lab (NeLL). Bij NeLL worden alle landelijke eHealth-initiatieven samengebracht. Vanuit onze expertise op het terugdringen van gezondheidsverschillen is Pharos vanaf de start één van de partners in NeLL. Lees meer>>

De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat laagopgeleiden een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

eHealth moet voor iedereen begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk zijn. 

In 4 stappen naar eHealth4All

Waar zet Pharos samen met partners op in?

 1. eHealth is begrijpelijk voor iedereen
 2. eHealth is gemakkelijk te vinden en te gebruiken 
 3. Professionals kunnen patiënten/cliënten coachen bij gebruik
 4. Lokale spelers in preventie en zorg maken afspraken over de inzet van eHealth


 

De drie uitgangspunten van eHealth:

 • Co-creatie: ontwikkel vanaf de start samen met laagopgeleide gebruikersgroepen
 • Inclusief ontwerp: een ontwerp geschikt voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gebruik hierbij onze checklist toegankelijke informatie
  Meer informatie over gezondheidsvaardigheden
 • Blended care: zorg altijd voor een combinatie van online toepassing en face-to-face contact met de zorgverlener 


Het kunnen begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth levert een aanzienlijke bijdrage aan het vergroten van het zelfmanagement en regie over eigen gezondheid. En het draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.


 


 

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activeiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.


 eHealth biedt perspectieven

Juist voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden biedt eHealth veel mogelijkheden:

 • Beeld en geluid voor duidelijke uitleg
 • Pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van gebruikersgroepen
 • Directe feedback voor verheldering van de hulpvraag
 • Spraakherkenning en voorleesfunctie
 • Gedoseerde informatie en eenvoudige zinnen en woorden
 • Bekijken in eigen tempo, taal, tijd en eventueel samen met anderen

Meer informatie en artikelen over eHealth4ALL

Brochure eHealth4ALL - een initiatief van Pharos

Artikel 'eHealth4ALL: nogal wiedes!' ICT&Health december 2017

Artikel over eHealth4all in Zorgvisie maart 2017 'Zelfs diabetes is een moeilijk woord'


 

Meer informatie over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Co-creatie: ontwikkel vanaf de start samen met laagopgeleide gebruikersgroepen

Inclusief ontwerp: een ontwerp geschikt voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gebruik hierbij onze checklist toegankelijke informatie

Blended care: zorg altijd voor een combinatie van online toepassing en face-to-face contact met de zorgverlener