Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Aanpak: Sporen en Pijlers

De sleutel ligt in een brede en samenhangende aanpak in de buurt of wijk met een actieve rol voor de burgers zelf. Deze integrale aanpak richt zich op vijf sporen. Ervaring leert dat op deze vijf sporen op lokaal niveau het verschil kan worden gemaakt. Daarbij maken de acht pijlers de aanpak effectiever.

Klik op een onderwerp om de praktjkvoorbeelden, documenten e.d. te bekijken die op het platform gedeeld worden.

Vijf Sporen

Fysieke omgeving Gedrag en vaardigheden
Een gezonde fysieke omgeving draagt bij aan gezond gedrag. Gezond gedrag en gezondheidsvaardig-heden
Participatie Preventie & zorg
Actief meedoen in de samenleving maakt mensen gezond. Goede en laagdrempelige zorg in de buurt met aandacht voor preventie is een randvoorwaarde voor gezondheid.
Sociale omgeving  
Het sociale netwerk heeft veel invloed op het eigen gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid.  

 

Acht Pijlers

Bestuurlijke betrokkenheid Burgers zijn hoofdrolspelers
Draagvlak bij wethouders voor de lokale integrale aanpak van gezondheids-achterstanden, is voorwaarde voor een succesvolle aanpak en het borgen ervan. Betrek de burgers binnen de gemeenten en wijken, ga met ze in gesprek over wat zij belangrijk vinden en versterk hun eigen rol en initiatieven.
Differentiatie is essentieel Monitoren voortgang en resultaten
Dé burger, dé wijk en dé gemeente bestaan niet. Vermijd het one size fits all-denken en laat interventies altijd aansluiten bij de eigen gemeente, wijken en burgers. Door te monitoren krijgt u inzicht in effecten van activiteiten en het proces. Zo kunt verbeteringen aanbrengen, ook tussentijds.
Procesgerichte aanpak Publiek en privaat
Creëer een procesmatige aanpak en benut de energie en motivatie van mensen. Laat ‘best persons’ de kar trekken. Samenwerking tussen publieke en private (PPS) partijen levert veel op. Elke PPS is anders, maar nooit een doel op zich.
Sociale marketing op alle niveaus Synergie circuits
Sociale marketing is een succesvolle aanpak in het verleiden van mensen tot het maken van gezonde keuzes. De manier waarop de boodschap wordt gebracht, kan diezelfde boodschap versterken. Laat de werelden van preventie en zorg, eerste lijn en sociale wijkteams, werk en inkomen, ruimtelijke ordening, onderwijs, sport en bewegen elkaar versterken.

 

Bestemming Noordwolde

Over de eerste stappen van een integrale aanpak gezondheidsachterstanden in een GIDS gemeente.