Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Interventies en methodieken

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn. (2012)

Asielzoekerskinderen zijn de eerste jaren na aankomst kwetsbaar voor kindermishandeling. Door weerbaarheidstrainingen leren zij voor zichzelf op te komen en bedreigende situaties het hoofd te bieden. Maar deze trainingen worden nog weinig aan hen en andere nieuwkomers gegeven. Daarom heeft Pharos “Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn” geschreven. Gebaseerd op praktijkervaringen biedt dit boekje weerbaarheidsdocenten veel achtergrondinformatie en praktische tips. Scholen met nieuwkomers kunnen het gebruiken als zij een training overwegen en als  voorbereiding van de uitvoering.

Je wilt je kind niet kwijtraken. Opvoedingsondersteuning Somalische ouders (2010)

Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Die hebben zij vanaf het moment dat zij in Nederland asiel aanvragen. Verschillende recente onderzoeken benadrukken dat opvoedingsondersteuning voor deze groep erg belangrijk is. Pharos brengt de methode 'Je wilt je kind niet kwijtraken' onder de aandacht via workshops en cursussen. Ook wordt samen met Somalische organisaties nagegaan hoe bij de uitvoering eigen organisaties betrokken kunnen worden.

Smaaklessen: gezonde voeding voor asielszoekerskinderen

Uit onderzoek blijkt dat asielzoekerskinderen in Nederland te vet eten en te weinig vitamines en mineralen binnen krijgen. Dit heeft nadelige gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling. Kinderen die op jonge leeftijd met ongezond eten beginnen, kunnen daar hun leven lang negatieve gezondheidseffecten van ondervinden.
Met 'Smaaklessen' wil Pharos asielzoekerskinderen en hun ouders op een leuke en aansprekende wijze kennis laten maken met gezonde en betaalbare voeding. En hen stimuleren tot gezonde eetgewoonten. Hiervoor passen we de bestaande interventie 'Smaaklessen' aan op de situatie van asielzoekerscentra en -scholen.