Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Bewegen en gezond gewicht

Zorg- en preventieaanbod overgewicht aansluiten bij kinderen uit migrantengezinnen en gezinnen met een lage SES

De toename van overgewicht en obesitas vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het Pharos programma 'Gezond opgroeien' stimuleert organisaties hun bestaande zorg- en preventieaanbod rondom overgewicht goed aan te laten sluiten bij kinderen uit migrantengezinnen en gezinnen met een lage sociaaleconomische status (lage SES). Dit doen wij onder andere door:

Onze uitgangspunten: zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en ouders om te zorgen dat zorg en interventies ‘op maat’ en effectief zijn. En jongeren en hun ouders laten fungeren als hoofdrolspelers in het ontwikkelproces van interventies en materialen.

  • Algemene goed werkende interventies en methodieken waar nodig verrijken met aspecten die de bruikbaarheid vergroten voor migranten en laagopgeleiden.
  • Trainen in communicatievaardigheden rond het thema overgewicht, inclusief de rol van cultuur in de opvoeding en aansluiten bij laagopgeleide ouders.
  • Adviseren over het bereik van migranten- en laagopgeleiden bij programma’s rond jeugd en overgewicht.
  • (Adviseren bij het) ontwikkelen van begrijpelijke communicatiemiddelen. Van folders tot apps en websites.
  • Kennisuitwisseling faciliteren rond het thema overgewicht, onder andere door middel van bijeenkomsten.