Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Demografische gegevens jeugd

 Klik op de vraag voor het antwoord

 

KINDEREN

 • Hoeveel kinderen wonen er in Nederland?

  In Nederland wonen 3.828.059 kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar (CBS Statine, 1 januari 2015)

SOCIAALECONOMISCHE STATUS

 • Hoeveel kinderen wonen er in Nederland met een lage sociaaleconomische status?

  In 2014 waren er 421.000 kinderen in een gezinssituatie met een langdurig (meer dan 1 jaar) laag inkomen. Dit gaat om  12,9% van de kinderen. Het aantal kinderen dat minimaal 4 jaar in een lage inkomenssituatie leeft was 131.000 (4,5%).  Dit percentage lag voor de hele bevolking op 9,2% (minimaal 1 jaar) en 2,9% (minimaal 4 jaar). Dit betekent dat kinderen relatief vaker in armoede verkeren (CBS Statline, 2014). 

   De sociaaleconomische status (ses) kan bepaald worden aan de hand van opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en inkomen. Het hebben van een lage sociaaleconomische status wordt gedefinieerd als het hebben van een lage positie op één of meerdere van deze kenmerken. In geval van kinderen kijken we naar de kenmerken van de ouders.

 • Hoe is de verdeling van kinderen met een lage sociaaleconomische status over Nederland?

  In onderstaande figuur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is de verdeling te zien over Nederland van sociaaleconomische status. Dit gaat altijd over ouders: kinderen “krijgen” de ses score van hun ouders.

  Bekijk gedetailleerde kaarten van de vier grote steden. De sociaaleconomische status van overige gemeenten / wijken kunt u opvragen bij het SCP

   

MIGRANTEN

 • Hoeveel migrantenkinderen wonen er in Nederland?

  In Nederland wonen 928.287 kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met een migrantenachtergrond (CBS Statine, 1 januari 2015). Dit gaat om 24% van alle Nederlandse kinderen.

 • Hoeveel van hen is westerse migrant en hoeveel niet-westerse migrant?

  Van de migrantenkinderen zijn er 286.685 van westerse (7% van alle Nederlandse kinderen) en 641.684 van niet-westerse herkomst (17% van alle Nederlandse kinderen). 

 • Hoeveel kinderen uit Midden- en Oost-Europa wonen in Nederland?

  Een relatief nieuwe en grote groep zijn de kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost  Europa. Dat zijn er 53.949. Meer dan de helft van hen (60%) komt uit Polen.

   

VLUCHTELINGEN

 • Hoeveel vluchtelingenkinderen zijn er in Nederland?

  In de opvangcentra in Nederland verblijven 33.929 vluchtelingen, waarvan 8.396 kinderen (COA, peildatum 2 augustus 2016). Het totaal aantal asielaanvragen in 2015 was 58.880, waarvan 43.093 eerste aanvragen. Naar verwachting is ongeveer een kwart van hen minderjarig. Kijk voor de meest actuele cijfers op de website van het COA en de IND.

 • Hoeveel (vluchtelingen)kinderen zijn er ingeschreven in de gemeenten?

  Deze vraag is niet precies te beantwoorden en hangt af van de gebruikte definitie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat uit van 200.000-250.000 vluchtelingen in Nederland.  Deze schatting is gebaseerd op personen die zijn geboren in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Ook de tweede generatie is hierbij meegeteld. In 2015 was het aantal asielaanvragen 58.880. De verwachting is dat 70% van deze asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt (of al heeft gekregen) en wordt erkend als vluchteling. Dit zou dan gaan om ongeveer 41.200  mensen die een verblijfsvergunning krijgen over 2015.  Naar verwachting is ongeveer een kwart van hen minderjarig.  

 • Wat zijn de te verwachten aantallen vluchtelingen(kinderen) per gemeente?

  Jaarlijks stelt de overheid de aantallen vast die in gemeenten geplaatst worden, de zogenaamde taakstelling. De taakstellingen voor de eerste helft van 2016 zijn te vinden op de website van de rijksoverheid. Momenteel is ongeveer een kwart van de mensen in de opvang minderjarig, dus dit percentage kan worden aangehouden om het te verwachten aantal vluchtelingenkinderen in de gemeenten in te schatten.

 • Wat zijn de meest voorkomende nationaliteiten bij asielaanvragen?

   De cijfers rondom asielaanvagen worden maandelijks in kaart gebracht door de IND. In onderstaande figuren zijn de nationaliteiten bij asielaanvragen (voor alle leeftijden) weergegeven. 

  Bron: website IND, peildatum: september 2016

  Bron: website IND, peildatum: september 2016

 • Wat zijn de meest voorkomende nationaliteiten in de opvangcentra?

  Top 5 landen van herkomst in de opvangcentra voor alle leeftijden:

  Bron: IND, peildatum 4 april 2016
  Kijk op de website van COA voor de meest actuele cijfers.

 • Wat is de verdeling in leeftijd?

  De verdeling naar leeftijdsgroep in de opvangcentra is weergegeven in onderstaande tabel. Ongeveer een kwart van hen is minderjarig.

  Bron: IND, peildatum 24 mei 2016
  Kijk op de website van COA voor de meest actuele cijfers.

 • Hoeveel Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) zijn er?

  • In de opvangcentra waren  2192 AMV’s (COA, peildatum 4 april 2016).
  • In 2015 was het totaal aantal asielaanvragen van AMV’s 3.826 (bron: IND)
  • De top 5 van herkomstlanden van AMV's die asiel aanvroegen in februari 2016:

  Bron: IND peildatum februari 2016
  Meer informatie: Rapport over asieltrends, maart 2016Asylum Trends Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands and Europe, March 2016

 • Wat zijn de meest voorkomende nationaliteiten bij asielaanvragen?

  De cijfers rondom asielaanvragen worden maandelijks in kaart gebracht door de IND. In onderstaande figuren zijn de nationaliteiten bij asielaanvragen (voor alle leeftijden) weergegeven. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bron: website COA, peildatum maart 2016

  Bekijk gehele rapport over de asieltrends van maart 2016