Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Gezond opgroeien

Terugdringen van gezondheidsachterstanden en verbeteren kwaliteit en effectiviteit van (jeugd)zorg en preventie

Kinderen en jongeren in Nederland zijn over het algemeen gezond. Maar die gemiddeld hoge gezondheid is niet evenredig verdeeld. Kinderen met een lage sociaaleconomische status en een migratieachtergrond hebben een hoger risico op een ongezonde leefstijl en psychische problemen. Bij hen komen vaak meerdere ongezonde gedragingen tegelijk voor. Zoals te weinig bewegen, ongezond eten, roken, onveilig seksueel gedrag en overmatig mediagebruik. 

Pharos zet met het programma 'Gezond opgroeien' haar kennis in voor instellingen en wijkteams over het bereiken van laagopgeleide en migrantengezinnen. Deze kennis ondersteunt professionals bij het terugdringen van de gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (jeugd)zorg en preventie. We sluiten hierbij aan op de thema's in het Nationaal Programma Preventie (NPP).

Cultuursensitieve interventies en methodieken

Zorg en preventie sluiten niet altijd voldoende aan bij gezinnen met een migrantenachtergrond of lage SES. Pharos biedt trainingen, ondersteunt en adviseert bij het cultuursensitief en begrijpelijk maken van interventies, methodieken en informatie zoals voorlichtingsmateriaal en websites. Door bijvoorbeeld rekening te houden met laaggeletterden en mensen met een lage opleiding. Op deze manier bereiken wijkteams en instellingen de kwetsbare kinderen en hun ouders eerder en beter. 

Contact met het programma 'Gezond opgroeien'?

Heb je vragen, of ben je op zoek naar advies met betrekking tot gezond opgroeien? Neem dan gerust contact met ons op. Maak hier kennis met de teamleden van het programma Gezond opgroeien.