Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. In de eerste plaats vanwege de ernstige gevolgen voor kinderen. Het verstoort een gezonde ontwikkeling en veroorzaakt bijvoorbeeld ernstige psychische klachten, verslaving, schooluitval en zwerfgedrag.

Schade samenleving kindermishandeling

Maar ook de samenleving ondervindt veel schade als kindermishandeling niet vroegtijdig wordt gesignaleerd en aangepakt: extra zorg voor kinderen en ouders brengt grote kosten met zich mee; kinderen kunnen dusdanig veel schade ondervinden dat zij ook als volwassenen niet volwaardig kunnen functioneren en als mishandelde kinderen zelf ook niet goed voor hun kinderen zorgen continueert het probleem zich.

Ouders toerusten voor opvoeden

Kindermishandeling kunnen we gedeeltelijk voorkomen door ouders voldoende toe te rusten voor het opvoeden. Het verminderen van stress helpt eveneens. Vroegtijdig signaleren kan voorkomen dat kinderen langdurig worden mishandeld.

  • Pharos is deelnemer in het Partnership Seksueel Geweld. Een samenwerkingsverband van meer dan tien organisaties dat preventie en aanpak van seksueel geweld een extra impuls wil geven.
  • Pharos was betrokken bij een groot onderzoek naar de rol van etniciteit bij seksueel misbruik van kinderen en jongeren met een autochtone en allochtone achtergrond. Uitgevoerd door Pinar Okur van het international Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). In november 2013 organiseerde Pharos samen met Movisie, naar aanleiding van de eerste conclusies uit dit onderzoek, een conferentie. De resultaten werden in 2014 gebruikt voor factsheets, trainingen en een filmpje voor jongeren.
  • Pharos voerde een aantal activiteiten uit om kindermishandeling bij asielzoekersjeugd en nieuwkomers te voorkomen en vroegtijdig aan te pakken. Projectinformatie Aanpak kindermishandeling bij asielzoekersjeugd en nieuwkomers

    Pharos-kennisdossier Kindermishandeling

Pharos trainingen

Trainingen Meisjesbesnijdenis en kindermishandeling

Projecten uitgelicht