Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Interventies en methodieken

Voor de preventie van alle vormen van kindermishandeling is het erg belangrijk om met migrantenorganisaties samen te werken. Signalering en in gesprek gaan met migrantenouders vragen om een cultuursensitieve aanpak.

  • Bij vermoeden van besnijdenis vraagt u altijd advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bij alle AMK's is een aandachtsfunctionaris vgv werkzaam. Het AMK maakt gebruik van het handelingsprotocol vgv.
  • Voor scholen ontwikkelde Pharos en RutgersWPF de lesmap meisjesbesnijdenis.