Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Algemene beschermende factoren

Kenmerken kind

Beschermende factoren bij het kind zijn zelfwaardering, zelfvertrouwen, een bovengemiddelde intelligentie, ego-veerkracht (soepel kunnen aanpassen aan de omstandigheden) en goede sociale competenties (Berger et al. 2004). Andere eigenschappen zijn een makkelijk temperament, positieve relaties met leeftijdsgenoten, een sterke band met school en het besef dat men zelf kan bijdragen aan het  voorkomen en oplossen van problemen (Ronan et al. 2009). Ook het ontvangen van de steun van de (indien aanwezige) niet-mishandelende ouder werkt als een beschermende factor voor het kind.

Kenmerken ouder

Beschermende factoren bij de ouder die mishandeling tegengaan zijn een harmonieuze relatie met de partner (MacKenzie et al. 2011), praktische en emotionele steun vanuit het sociale netwerk (Easterbrook et al. 2011) en de ontvangen warmte en affectie van de eigen ouder (Ronan et al. 2009). Belangrijk is ook dat de ouder zich bewust is van eventuele eigen negatieve ervaringen in de jeugd en welke invloed dit heeft op zijn/haar eigen kind. Kennis over opvoeding (Counts et al. 2010) en de bereidheid om hulp te accepteren zijn eveneens van belang om mishandeling tegen te gaan (Ronan et al. 2009).

Kenmerken sociale omgeving

Beschermende factoren vanuit de sociale omgeving zijn positieve onderlinge relaties in het gezin, het vermogen om conflicten op te lossen en een sterke cohesie in het gezin en met de omringende sociale omgeving, zoals de (buurt)gemeenschap, de kerk en de school (Counts et al. 2010; Ronan et al. 2009).