Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Algemene gevolgen

Voor een gezonde ontwikkeling zijn kinderen sterk afhankelijk van een goede interactie met hun ouders, zeker in de eerste levensjaren. Later gaat de omgeving een steeds belangrijkere rol spelen. De liefdevolle zorg en aandacht van de ouder zorgt voor wederzijds vertrouwen en een veilige sfeer waarin het kind zich kan ontplooien. Die positieve aandacht stimuleert de emotionele, intellectuele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Omdat die aandacht bij kindermishandeling ontbreekt, komt de ontwikkeling van het kind zwaar onder druk te staan. Kindermishandeling ondermijnt bij het kind het vertrouwen in anderen en in zichzelf. Juist de speciale band tussen ouder en kind maakt dat mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik door de ouder enorme negatieve gevolgen kan hebben.

Het menu 'Algemene gevolgen' is een samenvatting van het NJI kennisdossier "Gevolgen kindermishandeling"