Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Prenatale verwaarlozing

Definitie

Bij kindermishandeling moet ook gedacht worden aan het ongeboren kind. Bij deze vorm van mishandeling gaat het om extreem risicovol gedrag door de vrouw zelf, geweld tegen de zwangere vrouw, of om risicovolle omstandigheden waarin het kind moet worden geboren en opgroeien. Het extreem risicovolle gedrag kan onder andere gaan om alcohol- en drugsmisbruik, of het zich onttrekken aan (prenatale) zorg. Ook kan een moeder gewelddadig zijn tegen haar ongeboren kind door zichzelf bijvoorbeeld hard op de buik te slaan. Bij prenatale verwaarlozing spelen vaak verslavings- en/of psychiatrische problemen. De WHO noemt roken tijdens de zwangerschap ook een vorm van kindermishandeling.

Meer informatie over prenatale verwaarlozing.

Prevalentie

Er zijn geen specifieke cijfers bekend van prenatale verwaarlozing. Wel is bekend dat, volgens Rotterdams onderzoek, 30% van de Turkse vrouwen, 17% van de Nederlandse vrouwen en 5% van de Marokkaanse vrouwen roken tijdens de zwangerschap, wat volgens de WHO ook een vorm van prenatale verwaarlozing is.

In de grote steden komen vooral zwangere vrouwen met een migrantenachtergrond veel te laat onder controle bij een verloskundige of een gynaecoloog, maar dit heeft voornamelijk met een gebrek aan kennis te maken.

Risicofactoren

Kenmerken ouder:

Risicofactoren zijn: alcoholmisbruik, drugsgebruik, verslavingsproblematiek, psychische of psychiatrische problemen, verstandelijke beperking en partnergeweld.

Meer informatie: Algemene risicofactoren.

Beschermende factoren

Informatie: Algemene beschermende factoren.

Gevolgen

Alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige neurologische schade bij het kind. Cocaïnegebruik kan ontwikkelingsstoornissen veroorzaken en bij heroïnegebruik worden baby’s geboren met ontwenningsverschijnselen. Bij heroïnegebruik worden baby’s standaard na de geboorte opgenomen en behandeld met medicatie.

Meer informatie