Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Opvoeding

Laagdrempelige opvoedondersteuning voor migranten en laagopgeleide gezinnen

Gezinnen met een migrantenachtergrond en laagopgeleide gezinnen hebben minder toegang tot preventieve opvoedingsondersteuning. De opvoedingsondersteuning sluit vaak slecht aan bij de belevingswereld, het taalgebruik, de vaardigheden en de kennis van deze gezinnen. Deze gezinnen hebben minder profijt van het opvoedingsondersteuningsaanbod en komen vaker terecht in zwaardere zorg, soms zelfs justitiële vormen van zorg.

Laagdrempelige en cultuursensitieve instrumenten voor opvoedingsondersteuning

Het programma 'Gezond opgroeien' zet zich in de verschillen terug te dringen tussen deze gezinnen en gezinnen die wel goed toegang hebben tot opvoedingsondersteuning. We gaan na of instrumenten en interventies laagdrempelig en cultuursensitief zijn en of ze de lage SES-groepen voldoende bereiken. Ook maken we nieuwe interventies en laagdrempelig voorlichtingsmateriaal en adviseren wij organisaties over het bereik van de doelgroep.

We werken pro-actief aan het agenderen van deze tweedeling. Ook reageren we op vragen die vanuit het veld binnenkomen. We organiseren uitwisselingsbijeenkomsten tussen professionals en experts op het gebied van opvoedingsondersteuning voor migranten en laagopgeleide gezinnen. 

Meer informatie opvoeding

  • Kennisdossiers Preventieve Opvoedingsondersteuning
  • Factsheet Opvoedingsondersteuning 
  • Opvoeden.nl
    Gevalideerde informatie over opvoeden en opgroeien. Pharos draagt inhoudelijke bij aan deze website, we werken mee aan het beschikbaar maken van betrouwbare en eenduidige informatie over opvoeden en opgroeien. Deze informatie wordt zoveel mogelijk toegankelijk en herkenbaar gemaakt voor ouders met een migranten- en/of lage SES achtergrond. Van kinderwens tot puberteit geeft deze site aan ouders en professionals beknopte informatie over alle ontwikkelingsfasen van de jeugd.

Pharos trainingen

Trainingen Opvoedingsondersteuning

Trainingen Meisjesbesnijdenis en kindermishandeling

Projecten uitgelicht