Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Vluchtelingenkinderen

De meeste asielzoekerskinderen en jongeren komen met hun ouders naar Nederland . Maar er zijn ook veel jongeren zonder ouders. Dat zijn de amv: alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Van de asielzoekers die nog in de opvangcentra verblijven, is meestal eenderde minderjarig. Dat zijn er 9277. Ook zijn er zijn 1591 amv (juni 2016). Een groot deel daarvan woont in kleine wooneenheden en woongroepen, verspreid over het land.

Herkomst asielzoekers- en vluchtelingenjeugd

De grootste groepen vluchtelingen komen uit Syrië, Irak en Afghanistan. De amv komen met name uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. De asielzoekersjeugd vormt een kwetsbare groep. Zij hebben in het land van herkomst of tijdens de vlucht dikwijls te maken gehad met bedreigende levensomstandigheden. Bovendien is hun alledaagse leefsituatie slechter dan die van veel andere kinderen in Nederland. Maar ook kinderen en jongeren die als zogeheten "uitgenodigde vluchtelingen" komen en zij die in het kader van gezinshereniging arriveren, kunnen met gezondheids- en ontwikkelingsachterstanden te kampen hebben. Die laatste groep wordt soms over het hoofd gezien. De vluchtelingenjeugd die gestimuleerd wordt door ouders, zijn meestal zeer gemotiveerd om onderwijs te volgen. Maar als zij bijvoorbeeld door lang verblijf in vluchtelingenkampen een grote achterstand hebben, lukt het niet altijd om deze snel in te halen. Kinderen van uitgenodigde vluchtelingen worden niet centraal opgevangen, maar in gemeenten. Voor deze kinderen, maar ook voor de asielzoekersjeugd is de eerste jaren gerichte aandacht voor hun gezondheid en welzijn nodig.

Hoe om te gaan met psychotrauma's vluchtelingenkinderen

Een veel gestelde vraag vanuit het onderwijs is hoe om te gaan met mogelijke psychotrauma’s van vluchtelingenkinderen. Hieronder vind je informatie op het terrein van gezondheid en sociaalemotionele begeleiding van vluchtelingen- en nieuwkomerskinderen.