Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Bevorderen sociaal emotionele ontwikkeling en Gezonde School in het primair onderwijs

Het gezin waarin het kind opgroeit, de school en de buurt hebben een belangrijke invloed op het kind. Door het gunstig beïnvloeden van die omstandigheden, kan een kind zich zo gezond mogelijk ontwikkelen op sociaal- emotioneel vlak. Voor veel kinderen uit een lage SES gezin of met een recente migratiegeschiedenis, is extra aandacht vanuit onderwijs en zorg belangrijk. 

Ernstigere psychosociale problemen bij kinderen met een migrantenachtergrond

Kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben meer en ernstigere psychosociale problemen dan de autochtone jeugd. Zij maken minder gebruik van de vrijwillige zorg zoals opvoedingsondersteuning en zijn oververtegenwoordigd in de zwaardere zorgvormen. Mede daarom is bij migrantenjeugd vroegtijdig signaleren en zo nodig interveniëren belangrijk.

Pharos draagt bij aan verschillende projecten waarbij omstandigheden van kinderen gunstig worden beïnvloed met het oog op verbetering van de sociaal emotionele gezondheid. Daarbij is brede samenwerking met professionals, landelijke en lokale partners en gemeenten belangrijk. 

Belangrijke rol scholen sociaal emotionele ontwikkeling

Scholen hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ze vinden het een belangrijk thema zo bleek uit een voorverkenning door Pharos en Trimbos Om alle leerlingen van een school goed te bereiken is een schoolbrede aanpak belangrijk.

Gezonde school

Binnen de aanpak Gezonde School ontwikkelen het Trimbos instituut en Pharos een ondersteuningsprogramma voor scholen en GGD-en om de implementatie van een schoolbrede werkwijze goed aan te pakken. Daarbij betrekken we de GGD-en omdat de Gezonde School adviseurs en de jeugdgezondheidszorg belangrijke partners zijn van school.

Project uitgelicht 'Toekomstperspectief Migrantenjongeren'