Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Sociaal emotionele ontwikkeling vluchtelingenjeugd in het onderwijs

Samenwerken in het onderwijs en de zorg 

Vanuit het onderwijs komt met grote regelmaat de vraag hoe om te gaan met mogelijke psychotrauma’s van vluchtelingenkinderen. Deze pagina bundelt de informatie over gezondheid en sociaalemotionele begeleiding van vluchtelingen- en nieuwkomerskinderen. 

Handreiking vluchtelingenkinderen op school

De gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren beïnvloedt schoolprestaties en gedrag. Omgekeerd beïnvloeden succes op school, een veilig en plezierig schoolklimaat het welzijn en de gezondheid van de jeugd. Omdat leerkrachten en docenten hun leerlingen dag in dag uit zien, merken zij veel gezondheidsproblemen en ontwikkelingsachterstanden op. Scholen bereiden kinderen voor op de samenleving. Daarom besteden scholen veel aandacht aan gezondheid.

Wereldreizigers

Niet alleen vluchtelingenkinderen, migrantenkinderen en andere nieuwkomers zijn wereldreizigers. Ook leerkrachten ‘reizen mee’ met leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. Zij zijn ook wereldreizigers. Wereldreizigers is een basisschoolmethode Sociaal-Emotionele Ontwikkeling voor kinderen die nieuw in Nederland zijn. Bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen en kinderen van arbeids- migranten uit Polen en Roemenië. De methode is voor een klein deel gebaseerd op het eerder door Pharos ontwikkelde lespakket FC De Wereld. Het belangrijkste doel van Wereldreizigers is: kinderen op school op een natuurlijke manier migratie- en vluchtelingenstress laten verwerken, waardoor hun veerkracht toeneemt. Ontspannen door mindfulness, energie krijgen door energizers en het op verhaal komen zijn belangrijke elementen. Wereldreizigers zet in op het bevorderen van veerkracht, veiligheid en verbondenheid. 
Wereldreizigers - docentenboekWereldreizigers - leerlingenmap | Workshops Wereldreizigers

Reacties van leerkrachten die de methode Wereldreizigers hebben getest:

‘Vooral tijdens de eerste lessen heb ik veel kinderen gezien die uitgebreid naar elkaars verhaal luisterden en meer begrip voor elkaar kregen. Dat vond ik prachtig.’ 
‘Ik merkte door deze lessen dat ze meer naar elkaar toegroeien en meer acceptatie hebben voor elkaar en dat hield ook aan nadat de lessen waren afgelopen. Je ziet het buiten ook: dat ze meer met elkaar spelen en meer bevriend zijn met elkaar.’

Goede zorg noodzakelijk voor kinderen die nieuw zijn in Nederland

Kinderen die nieuw in Nederland zijn, komen soms uit landen waar ziektepreventie, screening en zorg minder vanzelfsprekend zijn. Ook hebben zij soms te maken (gehad) met veel stress en kan hun verzorging in Nederland te wensen over laten. Daarom is voor deze leerlingen goede en soms extra zorg noodzakelijk.