Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Links

 • LOWAN
  LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs
 • TeamUp
  Onder de coalitienaam ‘TeamUp’ gaan War Child, UNICEF Nederland en Save the Children vanaf vandaag samenwerken in Nederland. De kinderorganisaties gaan gevluchte kinderen recreatieve activiteiten aanbieden in de opvangcentra in Nederland.
 • Draaiboek vluchtelingenkinderen op school
  Om scholen te ondersteunen heeft de KPC Groep het initiatief genomen voor het ontwerpen van een draaiboek 'Vluchtelingenkinderen bij ons op school'. Zij reiken hierin praktische handreikingen en tips aan voor de eerste opvang van vluchtelingenkinderen.
 • Handvatten voor het gesprek met ouders 
  Verus heeft een aantal handvatten op een rij gezet voor de communicatie met ouders over vluchtelingenkinderen op uw school. Ze geven hierin aan wat u kunt doen op de korte en lange termijn. 
 • Augeo Online Cursus PO en VO
  Augeo wil leerkrachten van vluchtelingenkinderen graag ondersteunen met een gratis online cursus. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN heeft bijgedragen. 
  Cursus PO (www.augeo.nl/vluchtelingkinderen/cursus-po)
  In deze cursus leren leerkrachten over stress bij kinderen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal bevat de cursus 4 uur lesstof.
  Cursus VO (www.augeo.nl/vluchtelingkinderen/cursus-vo)
  In deze cursus leren docenten over stress bij jongeren en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal zal de cursus 4 uur lesstof bevatten.