Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Zorg en preventie voor jeugd

Ouders, opvoeders en jongeren kunnen met vragen of problemen rondom opgroeien en opvoeden terecht bij een (socaal) wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij hebben een belangrijke taak in het tijdig signaleren van risicofactoren en het ondernemen van actie. Het jeugdbeleid is erop gericht dat migrantenouders en hun kinderen net zo goed bereikt worden door de algemene jeugdvoorzieningen en opvoedondersteuning als autochtone ouders.

Om dit te realiseren werkt Pharos, samen met andere organisaties, aan de interculturalisatie van de wijkteams CJG’s. Pharos biedt diverse trainingen voor wijkteams, gemeenten en JGZ-medewerkers.

Pharos trainingen

Conferentie Gezond en wel opgroeien in een (achterstands)wijk

Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers

Meer informatie

  • Luister en hoor Hebben zorg- en preventieprofessionals voldoende feeling met de leefwereld van autochtone ouders met lage SES? Dit in een Utrechtse achterstandswijk uitgevoerde kwalitatieve onderzoek maakt onder andere duidelijk dat gezondheidsbevordering bij deze gezinnen in de periode van de zwangerschap en kort daarna een goed aangrijpingspunt voor het bevorderen van een gezonde leefstijl is.