Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Bereik in de wijk

Kennis en instrumenten voor sociale wijkteams: onderbouwde kennis praktisch bruikbaar maken

Zijn de wijkteams voldoende in staat om gezinnen met een migrantenachtergrond of lage SES goed te bereiken en effectief te ondersteunen? We zien net als voor de transitie dat niet-westerse migranten ondervertegenwoordigd zijn in de lichtere vormen van jeugdhulpverlening en oververtegenwoordigd in de zwaardere vormen van jeugdhulpverlening. Inzet van eigen kracht en sociaal netwerk, vergroten van zelfredzaamheid en het terugdringen van de zorgzwaarte heeft nog aandacht nodig voor deze groep. Dit vraag om een gezamenlijke inspanning van gemeenten, wijkteams en zorgaanbieders.

Pharos inspireert professionals en gemeenten met geslaagde voorbeelden van de opbrengst van transformatie in de jeugdzorg.

Observeren preventieprojecten

In 2015 liep Pharos mee met een aantal wijkteams. Daarnaast hebben we preventieprojecten geobserveerd. Hierin wordt de zorg anders ingericht waardoor migrantengezinnen en gezinnen met een lage SES beter en eerder bereikt worden. Zoals VoorZorg, Centering pregnancy en Centering Parents. Ook deze goede voorbeelden en werkzame elementen laten we zien en delen we met andere wijkteams.

Ontwikkelen beeldverhaal

Professionals geven aan dat er nog veel te verbeteren is. Zo kan het voor generalisten moeilijk zijn om laag opgeleide of migrantengezinnen te motiveren deel te nemen aan preventief aanbod. Op verzoek van wijkteamleden in Amersfoort ontwikkelen we daarom een beeldverhaal dat de professionals helpt om goed uit te leggen wat specifieke preventieve jeugdhulp te bieden heeft voor een gezin.