Activering, participatie en gezondheid

Projecten

                 
  Aan de slag - Vrijwilligerswerk voor asielzoekers is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.
In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.
                 

Gezond in...

 
Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat 164 GIDS-gemeenten adviseert bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Naast advies op maat biedt het programma gemeenten, praktische instrumenten, landelijke- en regionale bijeenkomsten en een online platform dat alle initiatieven en betrokkenen met elkaar verbindt. Bekijk hier of uw gemeente GIDS-gemeente is.
 
Kennisdossiers:

  Participatie 
Bevorderen van participatie binnen de gemeente.
  Burgers zijn hoofdrolspelers 
Samenwerken met burgers is één van de succesfactoren van een lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
  Gedrag en vaardigheden
Beperkte gezondheidsvaardigheden zijn een belangrijke verklaring is voor gezondheidsachterstanden.
                 

Voorlichting / methodieken / handreikingen

                 
  Basis gezondheids-voorlichting aan vluchtelingen en nieuwkomers voor professionals in de gezondheidszorg

Module 1
De gezondheidszorg in Nederland

  Waarstaatjegemeente.nl
In een oogopslag gezondheidsverschillen in beeld. Per gemeente, op wijkniveau
  Alles over DigiD
Virtuele assistent Steffie legt in eenvoudige taal uit wat het is en hoe het werkt. ook in Engels, Frans en Arabisch.
                 
  Handreiking
Activering, participatie
en gezondheid van
statushouders
Hoe te komen tot een samenhangende aanpak?
           
                 

Trainingen voor gemeenten en wijkteams bij opvang asielzoekers en statushouders

                 
Pharos ondersteunt de eerstelijns zorg (in wijkteams), jeugdgezondheidszorg, primair en voortgezet onderwijs en gemeenten bij de zorg aan statushouders.


Wij stellen op basis van modules een training samen die past bij uw trainingsbehoeften. Denk aan specifieke informatie over Syrische of Eritrese vluchtelingen. We werken met trainers, acteurs en/of ervaringsdeskundigen met een vluchtelingenachtergrond. Meer informatie over de trainingsmodules

  Voorbeeld trainingen
  • Vroegsignalering gezondheidsproblemen
  • Samenwerken met vluchtelingen. Hoe pak je dat aan?
     
  Training Motiverende gespreksvoering en zelfregie   Training empowerend werken met vluchtelingen      
     

Aanbod partners

     
  Participatiewiel
Leidraad voor integrale participatiebevordering. Voor beleidsmakers en activeerders.

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen: 10 tips (artikel)

 

Interventiewijzer
Bevorderen van de integratie en participatie van vluchtelingen in de gemeente

  Voorbeelden uit plannen van aanpak
participatieverklarings-traject (Factsheet)