Algemene documenten

Factsheets

                 
  Factsheet Gezondheidsbevordering van Vluchtelingen in gemeenten   Factsheet
Asielzoekers
en Gezondheid 
(voor artsen en verpleegkundigen)
  Factsheet
Syrische vluchtelingen

Factsheet Eritrese vluchtelingen
                 
  Factsheet Gezondheidszorg
voor asielzoekers
in Nederland
  Factsheet Gezondheid en gezondheidsrisico’s statushouders     Factsheet Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv’s)
                 

Rapporten / publicaties

                 
  Gezondheid van nieuwkomende vluchtelingen en indicaties voor zorg, preventie en ondersteuning   Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen: Wat is er nodig?   Dossier vluchtelingen en gezondheid
Loketgezondleven.nl
                 
  Interventies voor de doelgroep vluchtelingen en asielzoekers op een rij
Loketgezondleven.nl
 

Veilig in Nederland, en dan…? Gezondheidszorg voor vluchtelingen. Artikel in Dé Verpleegkundig Specialist nummer 2 juni 2017

     
                 

Rapporten en Publicaties specifieke groepen

                 
  Syrische nieuwkomers in de gemeente
Ervaringen van gezinnen met opvang, zorg en opvoeding
  Geef me raad
Handboek deskundigheidsbevor-dering geestelijke gezondheid Somaliërs voor zorgintermediairs
  ‘Van ver gekomen…’
Een verkenning naar het welzijn en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen
                 
  Toekomst Eritrese vluchtelingen in Nederland
Verslag bijeenkomst 1 december
  Verkenning: Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland (KIS) Voor gemeenten en hulpverleners