Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wie zijn de sleutelpersonen?

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Maar ook bij beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals.
  • Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
  • Bemiddelen en 'bruggen bouwen' tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
  • Behoeften en signalen van statushouders ophalen. 
  • Statushouders bereiken en mobiliseren

 

Wie is sleutelpersoon in uw gemeente/regio?

Download de Flyer Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders en neem contact op!
We vragen u duidelijk afspraken met de sleutelpersoon te maken over de begeleiding, activiteiten en de vrijwilligers– en onkostenvergoeding. De sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal ingezet, het liefst binnen hun eigen gemeente.


 

Hoe betrekt u statushouders bij uw beleid, producten of diensten?

Ga naar de Infosheet Samenwerken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders