Mentale veerkracht en gezondheid

Rapporten, Publicaties en Methodieken

                 
  Preventie psychische problemen en behoud veer-kracht van statushouders Wat kan uw gemeente doen?
 

Protect vragen

Signalering van psychische klachten bij vluchtelingen

  Gun ons de tijd - werkboek psychosociale begeleiding bij vluchtelingen
                 
  Onzichtbare pijn
Adviezen voor de implementatie van
de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond
  Culturele interview   Ervaringen van POH-GGZ met zorg aan vluchtelingen - Rapport Pharos
                 
  Casussen van patiënten in een achterstandssituatie met complexe problematiek. Ter ondersteuning van huisarts

  10 vragen om psychische klachten bij statushouders te signaleren. Terugblik Werkconferentie Samen doen - van vluchteling tot inwoner. Workshop 9 'Gezondheidsrisico's statushouders' door Evert Bloemen, Pharos   Uit lijfsbehoud-lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de ggz.
                 
 

De psychische gezondheid van statushouders: het netwerk voor preventie en GGZ in beeld.

 

Stroomschema signalering psychische gezondheid en wat
kunnen partijen betrokken bij statushouders doen

  Overzicht Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders
Wat kunt u inzetten in de gemeente?
                 
 

Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond
Tips voor wijkteams, huisarts en praktijkondersteuner-ggz

    Folder 'Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt' 
Folder in eenvoudig Nederlands voor vluchtelingen met psychische klachten. De folder geeft informatie over klachten en wat je er zelf aan kunt doen
 

Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

Verslag van onderzoek onder Syrische en Eritrese vluchtelingen

                 
 

Handreiking ‘Geef ons de tijd…’
Begeleiding van vluchtelingen met oog voor psychische gezondheid

           
                 

Brochures (Met Nederlandse vertaling)

                 
  Waar kunt u hulp vinden voor uw psychische klachten?

Arabisch | Engels 
Farsi | Frans 
Somali | Sorani
  Langdurige stressklachten en wat u er aan kunt doen

Arabisch | Engels 
Farsi | Frans 
Somali | Sorani
  Als u last heeft van concentratieproblemen, nachtmerries, angst, somberheid…

Arabisch | Engels
Farsi | Frans
Somali | Sorani
                 

Aanbod partners

           
  Veerkracht en vertrouwen De bouwstenen voor psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen  

Arq Kenniscentrum Migratie https://migratie.arq.org

Consultatie en Advies

 

MIRROR Vluchtelingen
Screeningsinstrument psychische klachten

Methodiek Mind Spring

                 

Training & Advies

           

Wilt u in uw praktijk of gemeente goede zorg aanbieden voor statushouders? 
Pharos ondersteunt u hierbij met trainingen voor de eerstelijns zorg (in wijkteams), jeugdgezondheidszorg, primair en voortgezet onderwijs en gemeenten.

Geheel op maat
Wij stellen op basis van modules een training samen, die past bij uw trainingsbehoeften. Wilt u meer weten over een specifieke vluchtelingengroep zoals Syrische of Eritrese vluchtelingen? Ook hiervoor hebben wij een aanbod. Wilt u werken met een trainer, acteur en/of ervaringsdeskundige met een vluchtelingenachtergrond? We verzorgen dit graag voor u. Meer informatie over de trainingsmodules

 

Voorbeelden trainingsaanbod

  • De rol van de huisarts(praktijk) voor (gevestigde) vluchtelingen
  • De rol van het wijkteam voor de (gevestigde) vluchtelingen
  • Samenwerken met vluchtelingen, hoe pak je dat aan?