Veerkracht en gezondheid jeugd

Methodieken

                 
  Welkom op school 
Mentormethode (voortgezet onderwijs) en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers

 

  Wereldreizigers
Methode sociaal emotionele ontwikkeling voor nieuwkomers op de basisschool

 

  Psychische problematiek bij vluchtelingkinderen en -jongeren
Handreiking voor huisartsen
Praktijkkaart Huisarts en POH-ggz
                 
  Handreiking Intake JGZ voor statushouders kinderen
  Je wilt je kind niet kwijtraken
Training opvoedingsondersteuning Somalische ouders in een asielzoekerscentrum
  Handreiking Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders
Wat kunt u als gemeente doen?
                 
  Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn 
Achtergrondinformatie en praktische tips voor weerbaarheidstrainingen nieuwkomers op de basisschool.
    Handreiking vluchtelingenkinderen in de klas
Praktische informatie en tips voor de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs
  Handreiking informele opvoedondersteuning vluchtelingengezinnen
                 
  Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond
Tips voor wijkteams, huisarts en praktijkondersteuner-ggz
   

Factsheets

Gezondheid Jeugd
Afghanistan, Eritrea en Syrië

       
                 

Training en Advies

                 

Wilt u in uw praktijk of gemeente goede zorg aanbieden voor statushouders? 
Pharos ondersteunt u hierbij met trainingen voor de eerstelijns zorg (in wijkteams), jeugdgezondheidszorg, primair en voortgezet onderwijs en gemeenten.

Geheel op maat
Wij stellen op basis van modules een training samen die past bij uw trainingsbehoeften. Denk aan specifieke informatie over Syrische of Eritrese vluchtelingen. We werken met trainers, acteurs en/of ervaringsdeskundigen met een vluchtelingenachtergrond. Meer informatie over de trainingsmodules

  Voorbeelden trainingsaanbod
  • De rol van JGZ in de zorg voor vluchtelingen- en asielzoekerskinderen en hun ouders
  • Voorlichting geven aan vluchtelingenouders, hoe pak je dat aan?
  • Een vluchtelingenkind in de klas: aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling
   

Aanbod partners / derden

           
  Factsheet Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen 

  Factsheet De Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen    Toolkit Een vluchtelingenkind in de klas
                 
  Gratis cursus Steun bieden aan vluchtelingenkinderen
Augeo
  Gezonde school aanpak
Vluchtelingen verdienen speciale aandacht
  Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingenkinderen
Handreiking voor leerkrachten
                 
  Folder Voorkom verdrinking
In 16 verschillende talen
  Overzichtspagina aanbod voor / over Vluchtelingenkinderen