Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

29% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor een slechtere gezondheid. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering en kennis en ervaring uitwisselen.

Pharos is trotse coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Lees meer over de Alliantie of bekijk hoe je ook partner kunt worden. 

 


 

Terugdringen gezondheidsverschillen

Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk als verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Vanuit deze visie werken partners van de Alliantie samen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dat doen zijn door zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, als door het ondersteunen bij het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. De Alliantie hanteert een brede definitie van gezondheidsvaardigheden:

  • functionele vaardigheden - lezen en schrijven, rekenen, informatie verwerken
  • interactieve en psychologische vaardigheden - abstract denken, reflecteren, heldere communicatie, zelfvertrouwen, motivatie
  • kritisch vermogen - het vermogen om eigen regie te voeren, zelfmanagement, medicijngebruik, adviezen in eigen bestaan inpassen.

 

Meerwaarde samenwerking kwaliteitsbevordering

Organisaties die zich inzetten op het brede gebied van gezondheid en zorg, verbinden zich aan de doelstellingen van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Zij zien de meerwaarde van het samenwerken aan kwaliteitsbevordering van zorg en gezondheidsbevordering voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos coördineert de activiteiten en communicatie van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.


 

'Alle patiënten moeten de kans krijgen om regie te voeren over hun eigen gezondheid. Met de Alliantie delen wij de overtuiging dat begeleiding van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hiervoor noodzakelijk is.' Jeanine van der Giessen, UMC Utrecht

 

 'Door de contacten met andere partijen kunnen we veel kennis en ervaring uitwisselen, waarmee we elkaars activiteiten in de zorg kunnen verbeteren. Dat vinden wij heel waardevol.';Marieke Wiebing, Stichting Lezen & Schrijven

 

'Met onze innovatieve projecten willen we ook van waarde zijn voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Wij zijn partner van de Alliantie om te leren en elkaar te inspireren!'Carin Cuijpers, Hollandsch-Welvaren