Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Feiten en cijfers laaggeletterdheid

Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd. Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Voor wie in Nederland niet goed kan lezen en schrijven, is de weg naar de dokter, het ziekenhuis en de apotheek bezaaid met hindernissen. Kunnen lezen is overal nodig. Maar dat niet alleen: wat je leest, moet je ook kunnen begrijpen en toepassen. 29% van de volwassen Nederlanders hebben ook beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden heb je nodig om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen bij het nemen van beslissingen. 

Wie laaggeletterd is of nauwelijks naar school is gegaan, heeft niet alleen moeite met lezen en rekenen, maar mist ook een aantal andere basisvaardigheden. Kennis van het menselijk lichaam, vooruitdenken, plannen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, symptomen op een logische manier presenteren. Dat is allemaal moeilijk voor wie weinig opleiding heeft. Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, of het Nederlandse zorgsysteem niet kennen, kunnen over te weinig gezondheidsvaardigheden beschikken.

Herkennen van laaggeletterdheid en zorg afstemmen

In de meeste huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken en apotheken komen elke dag wel laaggeletterde patiënten. Wie in een zogenoemde achterstandswijk werkt, komt deze patiënten vaker tegen. Ze zijn niet makkelijk te herkennen. Toch is het belangrijk deze patiënten te identificeren en de zorg op hen af te stemmen.

Instrumenten therapietrouw

De afgelopen jaren heeft Pharos een groot deel van de apothekers bereikt en laaggeletterdheid op de agenda gekregen. Nu werken we met hen aan instrumenten ter bevordering van de therapietrouw. ook huisartsen en wijkverpleegkundigen ondersteunen we in hun communicatie met laaggeletterde patiënten. 

Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse migranten hebben vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Bepaalde ziekten zoals astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische problemen komen bij hen vaker voor dan bij anderen.

Thema-uitzending over laaggeletterdheid (van CME-online)

In de thema-uitzending 'Herkennen van en effectief communiceren met laaggeletterden' vertelt Gudule Boland van Pharos meer over laaggeletterdheid; wat het is, hoe vaak het voorkomt en hoe je het kunt herkennen. Daarbij geeft zij een aantal goede tips voor begrijpelijke communicatie met laaggeletterde cliënten. Bekijk de thema-uitzending van CME-online (duur: 10 minuten), bekijk de preview: Laaggeletterdheid - Preview from E-WISE Nederland bv.