Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Overbelasting bespreekbaar maken bij laaggeletterden

Ouderen die laaggeletterd zijn, hebben doorgaans een slechtere gezondheid. Veelal kun je bij 55+ al spreken van een oudere, als de oudere een lage sociaaleconomische positie heeft. Mantelzorgers met een migratieachtergrond hebben een grotere kans op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Net als andere mantelzorgers met een lage sociaaleconomische positie, zorgen zij relatief vaak alleen voor de hulpbehoevende en verlenen zij intensiever (meer uren) hulp. Oudere migranten beheersen de Nederlandse taal vaak minder goed of helemaal niet. Zij hebben doorgaans moeite zelf de regie te nemen en toegang te krijgen tot ondersteuning en zorg. Mantelzorgers hebben vaak extra taken als tolken en begeleiden naar zorg en ondersteuning. Ook is er extra belasting door onbekendheid met ziekten, zoals dementie, en onbekendheid met het zorgaanbod.

Een goede vertrouwensrelatie is erg belangrijk. Juist omdat mantelzorg vaak als ‘gewoon’ wordt ervaren, maakt dat er weinig over gesproken wordt. Mantelzorgers voelen zich vaak niet gezien. Als een huisarts of vertrouwde verpleegkundige of andere zorgprofessional vraagt hoe het gaat, biedt dat een opening.

Voorbeeldzinnen

•         “Hoe voelt ú zich?”

•         “Hoe is úw gezondheid?”

•         “Bent u blij met het leven zoals het is?”

•         “Hoeveel tijd kost het zorgen?”

•         “Heeft u ondersteuning nodig? Kan ik met u meedenken? Heeft u vragen?”