Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Zo herkent u laaggeletterdheid en maakt u het bespreekbaar

Het herkennen van laaggeletterdheid is belangrijk om te weten of het voor de patiënt nodig is om uw communicatie aan te passen en te kunnen aansluiten bij de manier van leren van de patiënt. Als de kennis en kunde van patiënten verbetert, zal hun zelfmanagement effectiever worden en preventief handelen toenemen.

Tips
Let op de volgende signalen van laaggeletterdheid:

Een patiënt

  • vult geen formulieren in
  • antwoordt niet adequaat
  • gedraagt zich ongemakkelijk als hij/zij iets moet opschrijven of lezen
  • komt vaak niet of te laat op de afspraak
  • neemt medicatie niet goed in
  • heeft moeite met het omschrijven van de klacht
  • heeft moeite met het chronologisch presenteren van symptomen
  • stelt weinig of geen vragen
  • leest geen bijsluiters.

Voorbeeldzinnen
“Veel mensen vinden lezen en schrijven lastig. Heeft u moeite met lezen?”
“Hoe vaak helpt iemand u bij het lezen van brieven of folders?”

Bronnen
Bekijk hoe een huisarts uit Amsterdam-Noord een patiënt vraagt naar laaggeletterdheid in het filmpje ‘Laaggeletterdheid in de praktijk – de huisarts’ op:
http://www.lezenenschrijven.nl/hulp-bij-scholing/laaggeletterdheid-en-gezondheid/
Wilt u meer weten over laaggeletterdheid en hoe laaggeletterdheid is te herkennen?

Bekijk de factsheet laaggeletterdheid van Pharos:
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheidsvaardigheden/laaggeletterdheid-en-gezondheidsvaardigheden

In de factsheet leest u over de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid, over het vóórkomen en herkennen van laaggeletterdheid en enkele tips. Eén van de tips is om gebruik te maken van eenvoudig voorlichtingsmateriaal. In de factsheet staat waar u dit kunt vinden.