Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Werken in achterstandswijken

Gezondheid in een achterstandswijk

Mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en inwoners van achterstandswijken bezoeken hun huisarts anderhalf keer zo vaak als andere Nederlanders. Migranten hebben 22 procent meer last van chronische ziekten zoals diabetes en depressie. Inwoners van achterstandswijken leven vijf jaar korter in goede gezondheid dan de gemiddelde Nederlander en hebben vaker chronische ziekten, lichamelijke en psychische beperkingen en sociale problemen.

Migranten voelen zich vaak niet serieus genomen door de huisarts. En huisartsen vinden de zorg voor migranten en mensen met achterstandsproblematiek complex en tijdrovend. Dit geldt vooral voor de 843 huisartsen in achterstandswijken. Bijkomend probleem is huisartsen niet altijd herkennen met laaggeletterdheid te maken te hebben.  

Redenen voor minder begrip tussen arts en migrantenpatiënten
Communicatieproblemen als gevolg van taalbarrière
Verschillen in cultureel bepaalde communicatieregels
Onbekendheid met de Nederlandse gezondheidszorg
Andere opvattingen over ziekten, gezondheid en ziekenzorg
Gebrek aan kennis over het menselijk lichaam
Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden

Feiten en cijfers

Er werken 9.891 huisartsen in Nederland (Hingstman & Kenens 2011). Van hen werken 834 in een van de 224 zogenaamde achterstandswijken. Een praktijk in een achterstandswijk heeft gemiddeld 46 procent van de patiënten een migrantenachtergrond, waarbij patiënten uit dertig tot veertig verschillende landen kunnen komen (Nielen e.a. 2007).

Nederlanders met een migrantenachtergrond consulteren de huisarts frequenter dan autochtone Nederlanders (Devillé e.a. 2006). Bekend is dat zij de huisarts significant vaker consulteren in vergelijking met autochtonen voor acute infecties van de bovenste luchtwegen, eczeem, anticonceptie, dermatomycose, hoesten, hooikoorts en maagpijn (Nielen e.a. 2007). Onder niet-westerse migranten in achterstandswijken komen de volgende clusters van ziekten significant vaker voor (in vergelijking met niet-westerse migranten in referentiewijken): maagpijn, migraine, knieklachten, verkoudheid en chronisch eczeem (Nielen e.a. 2007).