Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Prevalentie in Nederland

Volgens een onderzoek van Pharos in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum (2013) lopen er jaarlijks naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes reëel risico om besneden te worden. In Nederland wonen naar schatting 29.000 vrouwen die besneden zijn. Tachtig procent van deze vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en de Koerdische autonome regio in Irak. Het merendeel van hen is tussen de 20 en 49 jaar oud. Eind 2017 is Pharos gestart met een herhaling van de prevalentie- en incidentiestudie die in 2013 is uitgevoerd. De resultaten van de studie worden medio 2019 verwacht.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland - Omvang, risico en determinanten (Pharos, 2013)

Op 1 januari 2014 woonden er volgens het CBS rond de 97.000 vrouwen afkomstig uit de zogeheten risicolanden in Nederland, van wie 38.000 jonger is dan 18 jaar. Risicolanden zijn landen waarvan we weten dat er vgv wordt gepraktiseerd doordat er gegevens beschikbaar zijn.

Risicobepaling

Hieronder vindt u een overzicht van de aantallen vrouwen en meisjes afkomstig uit risicolanden die in Nederland wonen. Om vervolgens in te schatten of zij mogelijk een hoog dan wel laag risico lopen op vgv, kijken we naar de prevalentiecijfers in de landen van herkomst. Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Binnen de landen zijn namelijk grote regionale verschillen, en migratie is mogelijk van invloed op de beslissing om wel of niet te besnijden.

Land van herkomst Totaal aantal vrouwen * Waarvan meisjes 0-17 jr. * Prevalentie in land van herkomst % ** Jaar van de publicatie **
Benin 183 72 7.3 2011/2012
Burkina Faso 275 113 75.8 2010
Centraal-Afrikaanse Rep. 40 11 24.3 2010
Djibouti 142 59 93.1 2006
Egypte 9881 3557 87.2 2015
Eritrea 6245 2983 83.0 2010
Ethiopië 9873 2330 65.2 2016
Gambia 619 294 74.9 2013
Ghana 12112 3327 3.8 2006
Guinee 1990 998 96.9 2012
Guinee-Bissau 184 58 49.8 2010
Koerdische Autonome
Regio (Irak)
9961 2559 8.1 2011
Ivoorkust 864 357 38.2 2011/2012
Jemen 474 206 18.5 2013
Kameroen 1609 630 1.4 2004
Kenia 2483 927 21.0 2014
Liberia 1280 507 49.8 2013
Mali 175 75 91.4 2012/2013
Mauritanië 94 52 72.2 2007
Niger 126 58 2.0 2012
Nigeria 5934 2350 24.8 2013
Senegal 800 340 22.7 2016
Sierra Leone 2238 1001 89.6 2013
Soedan 2966 1233 86.6 2014
Somalië 19492 8470 97.9 2006
Tanzania 1164 442 10.0 2015/2016
Togo 817 344 4.7 2013/2014
Tsjaad 66 21 38.4 2014/2015
Uganda 1417 465 0.3 2016
         
Totaal 93504 33839    
         
*  Centraal Bureau voor de Statistiek, 1 januari 2018    
** Prevalentie in land van herkomst onder vrouwen van 15-49.    
Gegevens uit de nationale Demographic and Health Surveys (DHS) en Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS).


Eerder onderzoek over vgv in Nederland

Er zijn twee andere onderzoeken gedaan naar het voorkomen van vgv in Nederland:

  • In 2005 onderzocht de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) of in Nederland meisjes worden besneden. Het gaat om meisjes afkomstig uit risicolanden die naar Nederland zijn gemigreerd. Uit dit kleinschalige onderzoek is gebleken dat vgv in Nederland voorkomt. De RVZ heeft geschat dat er jaarlijks ten minste 50 meisjes in Nederland worden besneden.
    Bestrijding vrouwelijke genitale verminking (RVZ, 2005)
  • In 2008 heeft TNO een retrospectief onderzoek gedaan naar het voorkomen van vgv in alle verloskundepraktijken. Hieruit blijkt dat 4 van de 10 zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland bevallen, zijn besneden.
    Retrospectief onderzoek naar de prevalentie van vrouwenbesnijdenis of vgv in de verloskundigenpraktijk (TNO, 2008)

Verdere informatie over onderzoeken in Nederland over vgv, vindt u onder Nederlandse Ketenaanpak – onderzoek in Nederland.

Prevalentie Wereldwijd

Informatie over de prevalentie en risico op vgv wereldwijd vind u onder Internationaal – prevalentie wereldwijd op onze website. Hier vind u ook een actuele wereldkaart en brochure met basisinformatie over VGV, beide gratis te downloaden in de webshop