Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Prevalentie in Nederland

Volgens een onderzoek van Pharos in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum (2013) lopen er jaarlijks naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes reëel risico om besneden te worden. In Nederland wonen naar schatting 29.000 vrouwen die besneden zijn. Tachtig procent van deze vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en de Koerdische autonome regio in Irak. Het merendeel van hen is tussen de 20 en 49 jaar oud. Eind 2017 is Pharos gestart met een herhaling van de prevalentie- en incidentiestudie die in 2013 is uitgevoerd. De resultaten van de studie worden medio 2019 verwacht.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland - Omvang, risico en determinanten (Pharos, 2013)

Op 1 januari 2014 woonden er volgens het CBS rond de 97.000 vrouwen afkomstig uit de zogeheten risicolanden in Nederland, van wie 38.000 jonger is dan 18 jaar. Risicolanden zijn landen waarvan we weten dat er vgv wordt gepraktiseerd doordat er gegevens beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder onderzoek over vgv in Nederland

Er zijn twee andere onderzoeken gedaan naar het voorkomen van vgv in Nederland:

  • In 2005 onderzocht de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) of in Nederland meisjes worden besneden. Het gaat om meisjes afkomstig uit risicolanden die naar Nederland zijn gemigreerd. Uit dit kleinschalige onderzoek is gebleken dat vgv in Nederland voorkomt. De RVZ heeft geschat dat er jaarlijks ten minste 50 meisjes in Nederland worden besneden.
    Bestrijding vrouwelijke genitale verminking (RVZ, 2005)
  • In 2008 heeft TNO een retrospectief onderzoek gedaan naar het voorkomen van vgv in alle verloskundepraktijken. Hieruit blijkt dat 4 van de 10 zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland bevallen, zijn besneden.
    Retrospectief onderzoek naar de prevalentie van vrouwenbesnijdenis of vgv in de verloskundigenpraktijk (TNO, 2008)

Verdere informatie over onderzoeken in Nederland over vgv, vindt u onder Nederlandse Ketenaanpak – onderzoek in Nederland.

Prevalentie Wereldwijd

Informatie over de prevalentie en risico op vgv wereldwijd vind u onder Internationaal – prevalentie wereldwijd op onze website. Hier vind u ook een actuele wereldkaart en brochure met basisinformatie over VGV, beide gratis te downloaden in de webshop