Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Chronologisch overzicht

Hierna vindt u een chronologisch overzicht van alle grote internationale ontwikkelingen in het beleid ten aanzien van vgv.

Jaren '50

Vgv wordt voor het eerst aangekaart in de commissie voor mensenrechten van de VN.

Jaren '60-'70

Vrouwen binnen en buiten Afrika houden bewustwordingscampagnes over de effecten van vgv.

1976

WHO spreekt zich uit tegen vgv en roept alle regeringen op het uit te bannen.

1979

Op een congres in Khartoum veroordeelt de WHO alle vormen van vgv en roept overheden op:

 • duidelijk politiek beleid te voeren
 • educatie van gemeenschappen en gezondheidsprofessionals te vergroten
 • medici te verbieden vgv uit te voeren.

1984

Oprichting Inter African Committee (IAC).

Jaren '80- '90

Groeiende erkenning voor vgv als schending van de rechten van het kind, de vrouw en de mensenrechten. Vgv wordt opgenomen in verdragen als schending van rechten van het kind en de vrouw. Steeds meer landen tekenen deze verdragen.

1994/1995

Aandacht voor vgv op de:

 1. International Conference on Population and Development (ICPD), Cairo, September 1994
 2. Beijing Platform of Action, September 1995.

1997

Verschijnen van Joint statement WHO, UNICEF en UNFPA. Deze werd in 2008 geactualiseerd.

2001

Oprichting van de Donors Working Group on FGM/C.

2002

Start Campagne Stop FGM:

 • Europese beleidsmakers gaan wereldwijd strijd tegen vgv steunen, mede door immigratie vanuit culturen waar vgv wordt uitgevoerd.
 • Start van tal van campagnes en activiteiten in Afrika.

Oprichting Europees Netwerk voor het voorkomen en uitbannen van vgv.

2003

 • Het IAC roept 6 februari uit tot International Day of Zero Tolerance Against Female Genital Mutilation.
 • Maputo Protocol: Dit protocol van de Afrikaanse Unie (van alle 53 landen) is gericht op het versterken en bevorderen van rechten van vrouwen op het Afrikaanse continent. Geweld tegen vrouwen, waaronder vgv, wordt hierin veroordeeld. Inmiddels hebben 46 van de 53 Afrikaanse landen het protocol ondertekend, en 28 landen hebben het bekrachtigd, waaronder 15 landen die meisjesbesnijdenis praktiseren.

2005

UNICEF introduceert het sociale-conventiemodel. Dit model gaat uit van het toewerken naar een sociale norm waarin meisjesbesnijdenis niet meer uitgevoerd noch getolereerd wordt. Het sociale-conventiemodel wordt in een vijftal Afrikaanse landen (Egypte, Ethiopië, Kenia, Senegal, Soedan) toegepast. 

2006

Fatwa tegen vgv door de hoogste islamitische geestelijke van Egypte.

2007

Verklaring tegen vgv van Nederlandse imams, gebaseerd op de fatwa uit 2006.

2008

Verschijnen van het WHO Interagency Statement, een actualisering van het joint statement uit 1997.

2008 - 2012

Joint Programme and Trust Fund van UNFPA-UNICEF.

Doelen van dit programma waren: 1) een afname van vgv van 40% onder 0-15-jarige meisjes in 17 Afrikaanse landen en 2) minstens één 'vgv-vrij' land in 2012. De ervaringen van dit programma kunnen als voorbeeld dienen voor de aanpak van vgv in Europa en Nederland. Zie de voortschrijdende rapportages op de site.

2009

Aanname resolutie Europees Parlement op 24 maart 2009, waarin lidstaten worden opgeroepen om landelijk beleid te ontwikkelen voor het hele traject van preventie/vroegsignalering/stimuleren melden/nazorg/opsporing/vervolging.

2011

2012

 • Aanname resolutie door Europees Parlement op 14 juni 2012 over het uitbannen van genitale verminking van vrouwen.
 • Aanname resolutie door Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 december 2012, die oproept tot een wereldwijd verbod op meisjes- en vrouwenbesnijdenis.

 2013

 2014