Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Prevalentie wereldwijd

Klik op de kaart om informatie te vinden over afzonderlijke landen

Wereldwijde prevalentie en risico op vgv

Naar schatting 200 miljoen meisjes en vrouwen ter wereld zijn besneden. Drie miljoen meisjes per jaar lopen het risico te worden besneden.

Variatie in prevalentie

Tussen landen en tussen regio’s binnen landen kunnen grote verschillen bestaan in de mate waarin vgv voorkomt. Klik op de kaart hierboven voor informatie over de stand van zaken in afzonderlijke landen.

Betrouwbare informatie

Over de meeste traditionele herkomstlanden in Afrika (en Jemen) is al dan niet betrouwbare informatie beschikbaar over het voorkomen van vgv. Maar over veel 'nieuwe' landen, vooral in Azië en het Midden-Oosten, weten we nog heel weinig. Ook voor de landen in Europa en andere immigratielanden (bijv. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de VS) ontbreken betrouwbare en precieze cijfers over vgv. Belangrijke bronnen voor de prevalentiecijfers zijn onder andere USAIDUNICEF en WADI.