Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Vgv in Europa

Door immigratie hebben Nederland, overig Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika ook kennisgemaakt met vgv. Betrouwbare en precieze cijfers over vgv in Europa ontbreken. Er zijn in ons werelddeel wel diverse studies uitgevoerd waarin de prevalentiecijfers zijn geschat. Zo hebben EIGE (European Institute for Gender Equality) en het International Centre for Reproductive Health in 2012 een Europese studie uitgevoerd naar de huidige situatie en trends op het terrein van vgv in 27 EU-landen en Kroatië.

Female genital mutilation in the European Union - Report (EIGE, 2013)

In een recent artikel in het tijdschrift Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology stellen de auteurs dat er, ondanks het gebrek aan daadwerkelijke veroordelingen, wel degelijk gedragsverandering plaatsvindt onder de vrouwen die naar het Westen zijn gemigreerd. Type 3 besnijdenis (infibulatie), de meest ernstige vorm van vgv, komt volgens de literatuur steeds minder vaak voor, en ook wordt steeds meer in vraag getrokken dat vgv volgens de islam aanbevelenswaardig zou zijn (oftewel ‘sunna’), 

Johnsdotter S. & Essén B. Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, Oktober 2015. 

Schattingen

Momenteel wonen er in Europa naar schatting 500.000 vrouwen uit risicolanden die een besnijdenis hebben ondergaan en lopen jaarlijks 180.000 meisjes/vrouwen het risico om besneden te worden. (Bron: European Parliament Resolution, 24 maart 2009)