Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Vgv in niet-Afrikaanse landen

Azië en het Midden-Oosten

Dat meisjesbesnijdenis niet alleen in Afrika voorkomt maar ook in Indonesië, India, Pakistan, Maleisië, Irak, Iran en mogelijk ook in andere landen in het Midden-Oosten en Azië wordt steeds duidelijker. Klik op de kaart voor meer informatie over een aantal van deze landen.

De Duitse ontwikkelingsorganisatie WADI doet momenteel onderzoek naar de prevalentie en heeft daarvoor mobiele teams ingezet in deze landen. Pharos onderhoudt nauw contact hierover met WADI en probeert in Nederland na te gaan of er ook vgv voorkomt onder de nieuwkomers uit deze landen.

Indonesië

Recentelijk is ook Indonesië toegevoegd aan de lijst van risicolanden.
Hiermee staat het totaal aantal meisjes en vrouwen dat risico loopt om besneden te worden op 200 miljoen (bron: UNICEF, 2016).

De Koerdische regio in Noord-Irak

WADI publiceerde in 2010 het rapport Female genital mutilation in Iraqi-Kurdistan, an empirical study. Hierin komt naar voren dat 73% van de vrouwen in de Koerdische autonome regio in Noord-Irak op jonge leeftijd een besnijdenis heeft ondergaan. In hetzelfde jaar bracht ook Human Rights Watch een rapport uit over vgv in Iraaks-Koerdistan. 

Female genital mutilation in Iraqi-Kurdistan, an empirical study (WADI, 2010)

“They Took Me and Told Me Nothing ” Female Genital Mutilation in Iraqi Kurdistan (Human Rights Watch, 2010)

Beleid en wetgeving in Iraaks-Koerdistan

In juni 2011 heeft de regionale overheid een wetsvoorstel aangenomen waarin vgv verboden werd. Ook andere vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen, kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, kinderarbeid en kindermisbruik worden onder deze wet verboden. Aangaande vgv is iedereen die betrokken is bij het aansporen van of de uitvoering van vgv strafbaar, ook verloskundigen en andere zorgverleners. De straf kan uiteenlopen van een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete oplopend tot 8.500 euro.