Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Onderzoek in Nederland

Op deze pagina vind u een aantal onderzoeken naar vgv in Nederland. Bij publicaties  vind u meer onderzoek naar vgv, inclusief brochures, handelingsprotocollen en ander materiaal.

Zorg voor besneden vrouwen

Het project ‘Toeleiding naar zorg voor besneden vrouwen’ is met subsidie van het ministerie van VWS opgezet om uit te proberen op welke manier men het beste vrouwen de weg kan wijzen naar de zorg, met de bedoeling dat reguliere partijen deze werkwijze op termijn kunnen overnemen. In dit rapport vindt u de evaluatie van het project.

Evaluatierapport Project 'Toeleiding naar zorg voor besneden vrouwen' (Pharos/GGD GHOR/FSAN, 2015)

Meisjesbesnijdenis onder Indonesische vrouwen in Nederland

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft Pharos in de periode april - december 2014 een quickscan gedaan naar meisjesbesnijdenis onder Indonesische vrouwen in Nederland. Het doel was om na te gaan wat de situatie is onder Indonesische en Maleisische vrouwen in Nederland die dochters hebben, die mogelijk risico lopen om besneden te worden, en die al of niet regelmatig naar het herkomstland reizen. De quickscan mondt uit in dit rapport waarin conclusies en aanbevelingen staan die het Ministerie in staat stelt beleid te formuleren en onderbouwde acties te ondernemen.

Over de wortel en het mes (Pharos, 2015)

Omvang, risico en determinanten van vgv in Nederland

Onderzoeksrapport naar vrouwelijke genitale verminking in Nederland. Dit rapport geeft schattingen over aantallen in Nederland woonachtige vrouwen en meisjes die besneden zijn of het risico lopen op een besnijdenis. De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een systematische review van literatuur, focusgroep discussies en schattingen op basis van surveygegevens uit landen van herkomst en aantallen in Nederland woonachtige vrouwen afkomstig uit deze landen. De resultaten kunnen meer houvast geven bij het bepalen van beleid ten aanzien van preventie, melding, medische en psychosociale zorg.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland - Omvang, risico en determinanten (Pharos, 2013)

Psychosociale gevolgen van meisjesbesnijdenis

Over de psychische, sociale en relationele gevolgen van meisjesbesnijdenis is nog weinig bekend. Onderzoekers van Pharos, Centrum45 en Koninklijk Instituut voor de Tropen hebben in samenwerking met FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland) de ervaringen van vrouwen in Nederland die een besnijdenis ondergingen in kaart gebracht. In Versluierde pijn komen de vrouwen zelf aan bod; ze vertellen over hun boosheid en angst, over gevoelens van uitsluiting, verdriet en schaamte alsook over de manier waarop zij met hun pijn, problemen en klachten omgaan in Nederland en hun ervaringen met hulpverlening.

Versluierde pijn – Onderzoek naar psycho-sociale gevolgen van meisjesbesnijdenis (Pharos, 2010).

Prevalentie van vgv in de verloskundigenpraktijk

In 2008 heeft TNO een retrospectief onderzoek gedaan naar het voorkomen van vgv in alle verloskundepraktijken. Hieruit blijkt dat 4 van de 10 zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland bevallen, zijn besneden.

Retrospectief onderzoek naar de prevalentie van vrouwenbesnijdenis of vgv in de verloskundigenpraktijk (TNO, 2008) 

Omvang van het probleem en bestrijding van vgv in Nederland

In 2005 onderzocht de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) of in Nederland meisjes worden besneden. Het gaat om meisjes afkomstig uit risicolanden die naar Nederland zijn gemigreerd. Uit dit kleinschalige onderzoek is gebleken dat vgv in Nederland voorkomt. De RVZ heeft geschat dat er jaarlijks ten minste 50 meisjes in Nederland worden besneden.

Bestrijding vrouwelijke genitale verminking (RVZ, 2005)