Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Lesmateriaal

Onderwijsmateriaal

Lesmap meisjesbesnijdenis

In samenwerking met Rutgers heeft Pharos een lesmap voor het onderwijs samengesteld. Met behulp van dit materiaal kunnen leerkrachten meisjesbesnijdenis in de klas bespreekbaar maken. Uitgangspunt van de lesmap is het integreren van kennis over vgv en de gevolgen ervan binnen de reguliere voorlichting en seksuele vorming in het basis- en voorgezet onderwijs. Het materiaal kan gebruikt worden in vakken als biologie, levensbeschouwing en maatschappijleer.

Doelgroep: leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo

De lesmap kan besteld worden via de website van Rutgers - Kenniscentrum seksualiteit (€ 20,-). In 2009 is het document ook in het Engels vertaald (alleen digitaal beschikbaar):

Prevention Girls’ Circumcision (FGM) teaching toolkit, Rutgers/Pharos, 2009

 

De Lesmap meisjesbesnijdenis is opgenomen in de Interventie Database van RIVM Centrum Gezond Leven>>
Om meisjesbesnijdenis te voorkomen en om te voorkomen dat reeds besneden meisjes en vrouwen de weg naar de hulpverlening niet kunnen vinden is het belangrijk dat het thema meisjesbesnijdenis ook op school ter sprake komt bijvoorbeeld binnen de reguliere seksuele vorming. Rutgers en Pharos hebben lesmateriaal ontwikkeld dat aandacht besteedt aan kennis, houding en vaardigheden rondom meisjesbesnijdenis.Materiaal voor professionals 

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis

Het doel van de signaalwijzer meisjesbesnijdenis is het versterken van de rol die leerkrachten spelen bij het signaleren van meisjesbesnijdenis. Met behulp van de signaalwijzer kunnen zij signalen van een mogelijk op handen zijnde of reeds uitgevoerde besnijdenis beter herkennen.

Doelgroep: leerkrachten, vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren op basis- en middelbare scholen