Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Standpunt KNOV

Het standpunt over vrouwelijke genitale verminking van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is in 2007 opgesteld en in 2012 voor het laatst herzien. Het standpunt geeft verloskundigen een leidraad voor een professionele houding en een zorgvuldige handelwijze bij de zorg aan vrouwen die in hun jeugd besneden zijn. Het beschrijft aan welke eisen een adequate zorgverlening moet voldoen en wat de rol van de verloskundige kan en moet zijn bij het bestrijden van vgv.

Het KNOV-standpunt bevat:

 • algemene informatie over vgv
 • specifieke verloskundige zorg bij besneden vrouwen, onder andere:
  - bij obstetrische complicaties door vgv
  - communicatieaspecten
  - lichamelijk onderzoek tijdens de zwangerschap
  - voorlichting over de bevalling in relatie tot vgv
  - verloskundig handelen in relatie tot vgv, bijv. openen en hechten van de vagina
 • de rol van de verloskundige bij de preventie van vgv

Bij het standpunt hoort ook een praktijkkaart, waarin de aanwijzingen voor een adequate behandeling van besneden vrouwen worden samengevat.

KNOV-standpunt over vrouwelijke genitale verminking

Praktijkkaart