Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Publicaties

Female genital mutilation in Syria? An inquiry into the existence of FGM in Syria

Factsheet voor gemeenten over de aanpak van vrouwelijke genitale verminking

Publicaties

Evaluatierapport Project 'Toeleiding naar zorg voor besneden vrouwen’ 2012-2015, Pharos/GGD GHOR/FSAN, 2015

Coping and chronic psychosocial consequences of female genital mutilation in the Netherlands, Erick Vloeberghs, Anke van der Kwaak, Jeroen Knipscheer & Maria van den Muijsenbergh (2012), Ethnicity & Health, 17:6, 677-695

Verslag discussiebijeenkomst ‘Preventie vrouwelijke genitale verminking in relatie tot de fatwa die daarover uitgesproken is’ 10 December 2007

 

Publicaties derden

Policy

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Vrouwelijke genitale verminking uitbannen. Europese Commissie, 2013

Bestrijding vrouwelijke genitale verminking. Beleidsadvies RVZ, 2005

Too much pain. Female genital mutilation & Asylum in the European Union. A statistical overview. UNHCR, 2013 

Eliminating Female genital mutilation An interagency statement. OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. WHO, 2008

Responding to Female Genital Mutilation Striking the right balance in Europe between prosecution and prevention, ICRH, 2009

Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking. De Franse praktijk, WODC, Ministerie van Justitie/Boom Juridische uitgevers, 2010 

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe/Amnesty International, 2014

Practice

Groepsvoorlichting aan asielzoekers ter preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking. GGD Nederland, 2011

Sleutelpersonen in beeld. Het belang van nazorg bij vrouwenbesnijdenis en de rol van sleutelpersonen in de strijd tegen VGV, FSAN, 2015  

Folder Kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis FSAN/GGD Nederlands, 2014

Bulletin Vrouwelijke genitale verminking. Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2010

 

Research

Retrospectief onderzoek naar de prevalentie van vrouwenbesnijdenis of vgv in de verloskundigenpraktijk TNO, 2008

Factsheet Huidige situatie van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. EIGE, 2013