Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Bewegen en valpreventie

Meer bewegen levert een positieve bijdrage aan de gezondheidssituatie, weerbaarheid en participatie van ouderen. In de praktijk breiden ouderen, door mee te doen aan groepsgewijze beweegprogramma’s, hun sociale netwerk behoorlijk uit. Daarmee blijken beweegprogramma’s ook een effectief instrument in het terugdringen van eenzaamheid en depressie. Maar voor sommige groepen is beweging nog niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor een deel van de ouderen en zeker voor migranten ouderen. Eerste generatie migranten zijn lichamelijk inactiever dan Nederlandse ouderen en sporten minder vaak dan hun autochtone leeftijdsgenoten (Breedveld & Van den Broek 2008; Leest e.a.2002).

Valpreventie levert besparingen medische kosten

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen blijkt bij ouderen niet alleen de omvang maar ook de ernst van het letsel ten gevolge van ongevallen veel groter te zijn. Behalve lichamelijk letsel en ongemak kan een val-incident ook psychische klachten tot gevolg hebben en leiden tot sociaal isolement. Valongelukken vormen daarnaast een grote kostenpost. Er zijn inmiddels businesscases beschreven die laten zien dat valpreventieprogramma’s flinke besparingen in medische kosten kunnen opleveren.

Beweegprogramma's dichtbij in de buurt

Binnen het programma Ouderen en Gezondheid worden beweegactiviteiten onder migranten gestimuleerd door middel van  bestaande beweeginterventies. Daarnaast staat valpreventie centraal. Bewegen is een effectieve manier om valongelukken te voorkomen. Het bevorderen van een goede conditie en voldoende beweging zijn onderdeel van lokale aanpakken voor het verminderen van valongelukken. Migranten zijn niet bekend met de risico’s en gevolgen van vallen. Valpreventie is een belangrijk maar vaak onbekend terrein voor deze groep. Het is zeker ook voor oudere migranten belangrijk dat het aanbod van beweegprogramma's laagdrempelig en dichtbij in de buurt wordt aangeboden.

Factsheet Ouderen en bewegen

Project 'Bewegen en valpreventie'

Interventie Bewegen Valt Goed!

Ouderen die een ‘evidence based’ valpreventieprogramma volgen, hebben aantoonbaar minder valincidenten. Het programma ‘Bewegen valt goed!’ van de NISB en C&V is ‘evidence based’ en gericht op oudere migranten vanaf 45 jaar met gezondheidsklachten.