Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Deltaplan Dementie

Krachten gebundeld in Deltaplan Dementie


Pharos is een van de partners in het Deltaplan Dementie. Samen met alle leden van het Deltaplan spannen wij ons in om antwoorden en oplossingen te vinden voor dementie, de zorg voor mensen met dementie te verbeteren én dementievriendelijk samen te leven. Wij ondersteunen de doelen van het Deltaplan actief en zijn ervan overtuigd dat we met elkaar een verschil kunnen maken. www.deltaplandementie.nl/het-plan 

Ambitie

Het Deltaplan Dementie is een uniek publiekprivaat samenwerkingsverband. Overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, wetenschap, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken nauw samen in een meerjarig nationaal actieprogramma. Zo ontstaat focus en massa die nodig is om te komen tot betere preventie, uitstel en behandeling van dementie, goede dementiezorg en mantelzorgondersteuning, houdbare zorg tegen beheersbare kosten en een dementievriendelijker samenleving.

Het Deltaplan Dementie is gebouwd op drie pijlers:

  • wetenschappelijk onderzoek, om dementie te begrijpen, te voorkomen en te genezen
  • verbetering van de dementiezorg
  • sociale innovaties, gericht op een dementievriendelijke samenleving

Het Deltaplan Dementie duurt acht jaar. De ambitie is om 200 miljoen euro bijeen te brengen om de drie pijlers te kunnen realiseren. De besparingen worden geschat op 3 miljard euro in 2020.