Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Feiten en cijfers

  • De komende jaren zal de groep migrantenouderen sterk groeien. Naar verwachting is in 2025 19% van de niet-westerse migranten ouder dan 54 jaar en 8% 65 jaar of ouder. Het aantal ouderen met een niet-westerse herkomst zal in de tussenliggende periode meer dan verdubbelen, van 183.000 55-plussers in 2010 tot 445.000 in 2025. Daarbij stijgt het aantal 65-plussers van 72.000 in 2010 naar 196.000 in 2025 (CBS StatLine 2011).
  • Binnen de groep is een grote verscheidenheid aan migratiegeschiedenissen en landen van herkomst. De grootste groepen zijn afkomstig uit Marokko, Turkije en Suriname. Maar er zijn kleinere populaties ouderen uit veel verschillende landen.

Op dit moment zijn wij bezig met een update van de feiten en cijfers, meer informatie volgt